Kurs języka angielskiego B2

Semestralny kurs języka angielskiego na poziomie B2.

Kurs języka angielskiego B2

Europejska Akademia Dyplomacji oferuje semestralny kurs języka angielskiego. Kurs języka angielskiego B2 odbywa się w trybie semestralnym i pozwala poszerzyć zakres umiejętności językowych oraz ułatwić porozumiewanie się w innym języku. Zajęcia prowadzą lektorzy z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć grupowych, stosujemy nowoczesne metody nauczania pozwalające poznać najważniejsze zwroty i słownictwo. Wiedza zdobyta na kursie poprawi umiejętności językowe oraz pozwala na większą śmiałość w wypowiadaniu się na różnorodne tematy.

Język angielski B2:

  • Poniedziałki i środy 16:45-18:00
  • Wtorki i czwartki 16:45-18:00

Format i koszt zajęć:

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w Poniedziałki i Środy lub Wtorki i Czwartki w siedzibie EAD przy ulicy Oleandrów 6. Kurs rozpoczyna się 02 października 2017. Ilość miejsc czasowo ograniczona.

Cena:

  • opłata jednorazowa 1400 PLN

  • opłata ratalna 1600 PLN (2 raty)

Dojazd:

  • metro: Politechnika;

  • tramwaj: 4, 10, 14, 18 (Trasa Łazienkowska);

  • autobus: 182, 187,188, 382, 411, 422, 501,  502, 505,  514, 519,  520, 523 , 525 (Metro Politechnika), 117, 119, 130, 138 (DS Riviera).

Zajęcia odbywają się niedaleko metra Politechnika w niewielkich grupach, aby zapewnić możliwie najwyższy poziom.