fbpx

Angielski B2 - kurs przygotowawczy do egzaminu resortowy MSZ

REGULAMIN

START:
2 lipca, 2019
DURATION:
30 godzin

Intensywny kurs języka angielskiego na poziomie B2 (30-godzinny) przygotowujący do egzaminu resortowego MSZ. Obejmuje tematykę i słownictwo świata dyplomacji, ekonomiczne, informacyjno-prasowe oraz związane ze sprawami społecznymi.  Zajęcia prowadzą lektorzy doświadczeni we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Krajową Szkołą Administracji Publicznej z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu grup i osób indywidualnych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Wielkość grupy to maksymalnie 12 osób.


W 2019 roku przewidzieliśmy następujące kursy na poziomie B2 przygotowujące do egzaminu resortowego MSZ:

Od 2 lipca do 1 sierpnia – trwają zapisy!

Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki w godzinach 17:30 – 20:00.

10 spotkań po 3 godziny dydaktyczne, łącznie 30 godzin.

Cena kursu to 690 zł (zw. z VAT). Dla osób uczestniczących w szkoleniu przygotowującym do egzaminu MSZ – 100 zł zniżki!


Lektor: Mariusz Kiecana

Absolwent Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył studia podyplomowe w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie tłumaczenia prawniczego i sądowego, przygotowujące do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, uczestnik programu British MA programme Uniwersytetu Lancaster i studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN, posiadacz certyfikatu językowego Certificate of Proficiency in English z najwyższą oceną A, absolwent amerykańskiej szkoły Kent Academy.

Pracownik Ambasady Amerykańskiej w latach 1989-1992, wieloletni lektor języka angielskiego na warszawskich uczelniach ekonomicznych, m.in. Uczelnia Vistula i Szkoła Wyższa Almamer; trener języka angielskiego w instytucjach finansowych, bankowych, ubezpieczeniowych i handlowych, m.in. na Giełdzie Papierów Wartościowych, w Biurze Informacji Kredytowej, BPH TFI, Aviva Polska, Carrefour Polska; przez 5 lat prowadził kursy języka mediów i dyplomacji dla pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz dla obecnych i przyszłych dyplomatów w Akademii Dyplomatycznej PISM i Europejskiej Akademii Dyplomacji. Przeprowadzał specjalistyczne szkolenia językowe w licznych projektach finansowanych przez Unię Europejską oraz współpracował z wydawnictwem Oxford University Press w zakresie prowadzenia szkoleń, udzielania porad metodycznych i przedstawiania prezentacji na konferencjach metodycznych. Tłumacz tekstów prawnych UE oraz dokumentacji projektów finansowanych przez UE w zakresie współpracy ponadnarodowej.


Zapisy: 

prosimy o zapisy online


Więcej informacji:

szkolenia@diplomats.pl

TOP