fbpx

Komunikacja i plan rozwoju lidera

DURATION:
1 dzień szkoleniowy

INSTRUCTORS:

Zygmunt Dolata
Trener, coach, doradca HR, inżynier, autor artykułów specjalistycznych.

Categories

Na autorytet i skuteczność managera wpływają nie tylko jego osobiste zasługi oraz kompetencje, ale także jakość pracy i osiągnięcia podległych mu współpracowników. Każdy manager, chcąc być dobrym liderem, powinien budować swój autorytet. Obdarzany szacunkiem przełożony może skuteczniej zarządzać zespołem, dzielić oraz nadzorować wykonywanie zadań.

  • Rozwijanie umiejętności organizacji pracy menedżera poprzez praktyczne zastosowanie instrumentów wyznaczania celów, delegowania, redukowania „złodziei czasu”.
  • Poprawa efektywności i satysfakcji menedżera z wykonania zadań w zaplanowanym czasie
  • Określanie priorytetów metodami

1. Jak pracuje menedżer w zorganizowany sposób? – tworzenie zasad pracy menedżera
2. Jak gospodaruję, zarządzam swoim czasem pracy menedżerskiej? – dokładna analiza czasu pracy
3. Sprecyzowanie celów – SMART, WARTO, PARETO, w odniesieniu do potrzeb organizacji i zespołu
4. Sposoby i metody skutecznego programowania celów
5. Czynniki wpływające na organizację czasu pracy menedżera
6. Rabunkowa gospodarka czasem – straty czasu i …zdrowia
7. Jak rozpoznać, wyeliminować lub osłabić „pożeracze czasu”?
8. Przeciwdziałanie marnotrawstwu czasu
9. Skuteczność, efektywność, jakość- co jest najważniejsze dla menedżera?
10. Kalkulacja czasu, uwzględnienie momentów krytycznych i rezerwy czasowe
11. Czy cały dostępny czas pracy wymaga planowania, w jaki sposób?
12. Temperament, osobowość, charakter – czy te czynniki maja wpływ na skuteczne organizowanie pracy?
13. Sposoby i metody formułowania celów
14. Odprawy, spotkania, zebrania – jak, kiedy i w jaki sposób je organizować, prowadzić i oceniać ich skuteczność?
15. Organizacja pracy zespołu – dobór ludzi do zadań według kompetencji, zaangażowania, potencjału i talentu, planowanie i podział zadań
16. Jak ustalić porę swojej największej efektywności – tworzenie krzywej wydajności, spadki energii i wzloty w twórczym działaniu
17. Multitasking (wielozadaniowość) – czy jako menedżer stosujesz i z jakim skutkiem?
18. Metody, techniki i sposoby planowania – ALPEN, ABC, reguła Eisenhowera, metoda 5 sil, 60/20/20
19. 10 kroków skutecznego delegowania – dobór ludzi, czasu i zakresu obowiązków
20. Analiza indywidualnej skuteczności menedżerskiej

Menedżerowie, dyrektorzy, liderzy

Czas: 1 dzień szkoleniowy n.p. 9.00-15.00

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Więcej szczegółów niebawem!

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

TOP