fbpx

Negocjacje cenowe i obrona ceny

DURATION:
1-2 dni szkoleniowe, np. 9.00-15.00

INSTRUCTORS:

Zygmunt Dolata
Trener, coach, doradca HR, inżynier, autor artykułów specjalistycznych.

Categories

 • Osiąganie w negocjacjach zakładane cele biznesowe

 • Umieć przygotować się i prowadzić negocjacje w pożądanym kierunku

 • Kształtowanie pozytywny wizerunek i obraz firmy oraz profesjonalnego negocjatora poprzez techniki autoprezentacyjne

 • Skuteczne stosowanie techniki perswazji i wywierania wpływu na partnera negocjacyjnego

 • Nauka sposobu mądrego ustępowania

 • Identyfikować swoje cele negocjacyjne

1. Negocjacje jako sposób osiągania porozumienia w sprawie ceny eventu/konferencji

 • Negocjacje cenowe- czym są, a czym nie są?

 • Cele prowadzenia negocjacji cenowych

 • Założenia dotyczące negocjacji cenowych- pozycja startowa

 • Kiedy, z kim i w jakim celu prowadzimy negocjacje cenowe?

 • Czy cena jest jedyną zmienną w negocjacjach?

2. Przygotowanie negocjatorów do rokowań cenowych

 • Przygotowanie argumentów,

 • Analiza mocnych i słabych stron – swoich i drugiej strony

 • Sposoby prezentacji cen w negocjacjach

 • Umiejętności komunikacyjne – dopasowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej do sytuacji negocjacyjnej

 • Siła wywierania wpływu i przekonywania do swojego punktu widzenia

3. Taniec negocjatorów wokół ceny – „do tanga trzeba dwojga”

 • Techniki prezentacji ceny

 • Słowa i zwroty pożądane i nie pożądane w negocjacjach cenowych

 • Sposoby prezentacji ograniczające obiekcje cenowe

 • Przeniesienie uwagi poza kwestie poza cenowe

 • Minimalizowanie przywiązania do ceny poprzez pokazanie korzyści z usługi

4. Sztuka perswazji i przekonywania do swoich racji, droga do osiągania celów

5. Odpieranie ataku na cenę

 • Najlepszą obrona jest atak –jak zbijać obiekcje i kontrargumenty drugiej strony?

 • „Harcowanie werbalne” – rozpoznanie siły negocjacyjnej drugiej strony

 • Obiekcje, zastrzeżenia i wymówki – jak je identyfikować i na nie odpowiadać

Całość programu dostępna na życzenie.

 • Mini wykład – wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.

 • Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy:

 • Projektowanie zespołowe wnętrza placówki handlowej

 • Ćwiczenia

 • Gry szkoleniowe

 • Praca w grupach

 • Dyskusja

 • Symulacje sprzedażowe

 • „Burza mózgów”

 • Symulacje w parach i zespołach

 • Ćwiczenia indywidualne

Szkolenie dedykujemy przede wszystkim biznesmenom, przedstawicielom handlowym, pracownikom administracji, osoby związane ze sprzedażą, kontaktem z klientem, liderzy projektów, managerowie. Szkolenie ułatwi pracę tym, którzy na swoim stanowisku odpowiadają za kontakty z klientami, łagodzenie sporów i ustalanie małych porozumień.

Webinar online

1-2 dni szkoleniowe, np. 9.00-15.00

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

TOP