fbpx

Praktyczne zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami wymaga odpowiedniego zdefiniowania celów, podzielenia na etapy oraz opracowania kryteriów ewaluacji postępów. Odpowiedzialny lider projektu powinien posiadać w zanadrzu umiejętność dostrzegania potencjalnych trudności oraz zarządzania nimi. W prawidłowo zarządzanym projekcie podział ról, zadań i odpowiedzialności jest ustalony i przejrzysty, co zwiększa szanse na powodzenie projektu.

Categories

Zarządzanie projektami wymaga odpowiedniego zdefiniowania celów, podzielenia na etapy oraz opracowania kryteriów ewaluacji postępów. Odpowiedzialny lider projektu powinien posiadać w zanadrzu umiejętność dostrzegania potencjalnych trudności oraz zarządzania nimi. W prawidłowo zarządzanym projekcie podział ról, zadań i odpowiedzialności jest ustalony i przejrzysty, co zwiększa szanse na powodzenie projektu.

Więcej szczegółów niebawem!

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

TOP