fbpx

Praktyka efektywnych spotkań z przedstawicielami UE

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej kontaktujących się na co dzień z pracownikami instytucji europejskich .

START:
27 kwietnia, 2024
DURATION:
1 dzień

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli  administracji rządowej i samorządowej kontaktujących się na co dzień z pracownikami instytucji europejskich. Celem warsztatu jest poprawienie jakości współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej pracowników na niższych szczeblach administracji. Uczestnicy szkolenia otrzymują  niezbędną wiedzę na temat  procesów decyzyjnych  w Unii Europejskiej od strony praktycznej, na styku lobbingu i spotkań roboczych, wspartą  wiedzą z zakresu savoir vivre  spotkań roboczych oficjalnych i nieoficjalnych.

 

Program:

 Program jest przygotowany we współpracy z cenionymi praktykami i ekspertami w zakresie protokołu dyplomatycznego oraz osób z długoletnią praktyką pracy w instytucjach międzynarodowych i zawiera następujące elementy:

  • Traktat Lizboński – wielopłaszczyznowość współpracy w Unii Europejskiej

  • Główne instytucje w systemie legislacyjnym Unii Europejskiej – Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament

  • Rola Komitetu Regionów Unii Europejskiej

  • Lobbing w Unii Europejskiej – współudział Parlamentu Europejskiego

  • Komunikowanie na szczeblu międzynarodowym i zwyczaje panujące w krajach UE

  • Savoir vivre kontaktów na szczeblu roboczym – praktyka kontaktów na szczeblu roboczym

  • Przewodzenie spotkaniom wielostronnym z wykorzystaniem agendy

Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej oraz dyplom poświadczający udział w szkoleniu.

TOP