Praktyka efektywnych spotkań z przedstawicielami UE

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej kontaktujących się na co dzień z pracownikami instytucji europejskich .

DURATION:
1 dzień

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli  administracji rządowej i samorządowej kontaktujących się na co dzień z pracownikami instytucji europejskich . Celem warsztatu jest poprawienie jakości współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej pracowników na niższych szczeblach administracji. Uczestnicy szkolenia otrzymują  niezbędną wiedzę na temat  procesów decyzyjnych  w Unii Europejskiej od strony praktycznej, na styku lobbingu i spotkań roboczych, wspartą  wiedzą z zakresu savoir vivre  spotkań roboczych oficjalnych i nieoficjalnych.

 

Program:

 Program jest przygotowany we współpracy z cenionymi praktykami i ekspertami w zakresie protokołu dyplomatycznego oraz osób z długoletnią praktyką pracy w instytucjach międzynarodowych i zawiera następujące elementy:

  • Traktat Lizboński – wielopłaszczyznowość współpracy w Unii Europejskiej

  • Główne instytucje w systemie legislacyjnym Unii Europejskiej – Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament

  • Rola Komitetu Regionów Unii Europejskiej

  • Lobbing w Unii Europejskiej – współudział Parlamentu Europejskiego

  • Komunikowanie na szczeblu międzynarodowym i zwyczaje panujące w krajach UE

  • Savoir vivre kontaktów na szczeblu roboczym – praktyka kontaktów na szczeblu roboczym

  • Przewodzenie spotkaniom wielostronnym z wykorzystaniem agendy

 

Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej oraz dyplom poświadczający udział w szkoleniu.

 

Trener: Piotr Dzwonek

Kierownik Referatu ds. Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych od września 2009 roku. W trakcie swojego pobytu w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej zajmował się Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa UE (WPZiB). W ramach Wydziału ds. EPBiO (od września 2008 do końca sierpnia 2009 był jego Kierownikiem), pełnił funkcję NICOLAIDIS – merytoryczne wsparcie dla Stałego Przedstawiciela RP przy Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa (PSC). Od maja 2009 pełnił funkcję zastępcy Stałego Przedstawiciela RP przy Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa (PSC).

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP