Skuteczne rozmowy oceniające i podsumowujące

Categories

Feedback to jedno z głównych oczekiwań pracownika wobec przełożonych. Ci z kolei są w stanie, dzięki odpowiednio przeprowadzonej rozmowie, przekazać cenne wskazówki podwładnym, motywując ich tym samym do dalszej pracy i rozwoju zawodowego. Zastosowanie odpowiednich narzędzi komunikacji pomiędzy dwiema stronami pozwala usprawnić działanie zespołu oraz zapobiega powstawaniu nieporozumień i rozczarowań.

  • rozwinięcie umiejętności komunikowania i przyjmowania feedback’u,
  • rola empatii w informacji zwrotnej,
  • rozwinięcie umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych poprzez udzielenie informacji zwrotnej
  • usprawnienie procesu komunikacji pomiędzy odbiorcą komunikatu, a nadawcą,
  • rozwijanie umiejętności wykorzystania zasad i narzędzi feedback’u
  • świadome i celowe wykorzystywanie narzędzi komunikacyjnych
  • zwiększenie skuteczności osiągania celów własnych i organizacji,
  • wykorzystanie narzędzi usprawniających komunikację,
  • ułatwienie nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
  • unikanie błędów i zakłóceń komunikacyjnych
  • rozwijanie umiejętności przekonywania, zmiany sposobu działania i postawy
  • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi rozmówcami
  • zbudowanie swojej bazy technik asertywnych stosowanych w wymagających sytuacjach udzielania informacji zwrotnych

1. Rozpoczęcie szkolenia

  • Przedstawienie Trenera
  • Przedstawienie Uczestników i ich oczekiwań związanych z tematyką szkolenia
  • Przekazanie celów szkoleniowych
  • Zagadnienia
  • Zawarcie Kontraktu z uczestnikami
  • Przedstawienie uczestników

2. Komunikacja międzyludzka: czym jest i w jakim celu ją wykorzystujemy?

  • Korzyści
  • Bariery komunikacyjne i sposoby zapobiegawcze

3. Zasady komunikacyjne w relacji międzyludzkiej

  • Stosowności, adekwatności, prostoty…

4. Graficzny model skutecznego komunikowania się: przyjmowania i przekazywania informacji

  • Nadawca-odbiorca, a co pomiędzy nimi?

5. Czym jest feedback”

  • W jakim celu udzielamy i przyjmujemy informację zwrotną?
  • Korzyści z fedback’u
  • Techniki przekazywania feedback’u
  • Precyzyjnego przekazywania treści, jakie chcemy podać
  • Kierowania rozmowy do wyznaczonego celu,
  • Zachowania pełnego komfortu obu stron
  • Kierowania rozmową w fedback’u

6. Procedura udzielania feedbacku

  • Co powiedzieć?
  • Jak powiedzieć?
  • Komu powiedzieć?
  • Dlaczego powiedzieć?
  • Co ma być rezultatem?
  • Co ma się zadziać po feedback’u (rezultat)?

 7. Komunikacja werbalna i niewerbalna w udzielaniu informacji zwrotnej

  • Identyfikacja („skanowanie”)na podstawie „mowy ciała”
  • Rozpoznanie myśli i uczuć vs. zachowania niewerbalne
  • Odwzorowanie gestów
  • Narzędzia komunikacji niewerbalnej
  • Narzędzia komunikacji werbalnej
  • Aktywne słuchanie (parafraza, pytania, podsumowanie, stwierdzenia podtrzymujące, dowartościowanie, formatowanie, klaryfikacja, odwzorowanie)
  • Komunikacja werbalna – co i jak mówić, aby być zrozumiałym dla innych?

8. Argumentacja w udzielaniu feedback’u

  • Argumenty racjonalne
  • Argumenty emocjonalne
  • Techniki przekonywania – liczby, przykłady, autorytet, dawanie wyboru, rekomendacje, kontrast, „czarny obraz”
  • Reguły wywierania wpływu
  • Bariery w komunikowaniu się
  • Wyrażanie ocen i opinii

9. Emocje wróg czy przyjaciel w udzielaniu informacji zwrotnej?

  • Rodzaje emocji.
  • Po co nam emocje?
  • Radzenie sobie z własnymi emocjami.

10. Asertywnie udzielony feedback? – co to znaczy?

  • Kiedy warto być asertywnym w udzielaniu informacji zwrotnej??
  • Skuteczne rozmowy asertywne, a osiąganie celów
  • dopasowanie asertywnych reakcji do sytuacji i osoby

11. Zakończenie szkolenia

  • Podsumowanie
  • Odniesienie się do oczekiwań uczestników
  • Zadanie do wykonania dla uczestników po szkoleniu
  • Powtórzenie najważniejszych treści

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

TOP