fbpx

Skuteczne rozmowy oceniające i podsumowujące

Categories

Feedback to jedno z głównych oczekiwań pracownika wobec przełożonych. Ci z kolei są w stanie, dzięki odpowiednio przeprowadzonej rozmowie, przekazać cenne wskazówki podwładnym, motywując ich tym samym do dalszej pracy i rozwoju zawodowego. Zastosowanie odpowiednich narzędzi komunikacji pomiędzy dwiema stronami pozwala usprawnić działanie zespołu oraz zapobiega powstawaniu nieporozumień i rozczarowań.

 • rozwinięcie umiejętności komunikowania i przyjmowania feedback’u,
 • rola empatii w informacji zwrotnej,
 • rozwinięcie umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych poprzez udzielenie informacji zwrotnej
 • usprawnienie procesu komunikacji pomiędzy odbiorcą komunikatu, a nadawcą,
 • rozwijanie umiejętności wykorzystania zasad i narzędzi feedback’u
 • świadome i celowe wykorzystywanie narzędzi komunikacyjnych
 • zwiększenie skuteczności osiągania celów własnych i organizacji,
 • wykorzystanie narzędzi usprawniających komunikację,
 • ułatwienie nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
 • unikanie błędów i zakłóceń komunikacyjnych
 • rozwijanie umiejętności przekonywania, zmiany sposobu działania i postawy
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi rozmówcami
 • zbudowanie swojej bazy technik asertywnych stosowanych w wymagających sytuacjach udzielania informacji zwrotnych

1. Rozpoczęcie szkolenia

 • Przedstawienie Trenera
 • Przedstawienie Uczestników i ich oczekiwań związanych z tematyką szkolenia
 • Przekazanie celów szkoleniowych
 • Zagadnienia
 • Zawarcie Kontraktu z uczestnikami
 • Przedstawienie uczestników

2. Komunikacja międzyludzka: czym jest i w jakim celu ją wykorzystujemy?

 • Korzyści
 • Bariery komunikacyjne i sposoby zapobiegawcze

3. Zasady komunikacyjne w relacji międzyludzkiej

 • Stosowności, adekwatności, prostoty…

4. Graficzny model skutecznego komunikowania się: przyjmowania i przekazywania informacji

 • Nadawca-odbiorca, a co pomiędzy nimi?

5. Czym jest feedback”

 • W jakim celu udzielamy i przyjmujemy informację zwrotną?
 • Korzyści z fedback’u
 • Techniki przekazywania feedback’u
 • Precyzyjnego przekazywania treści, jakie chcemy podać
 • Kierowania rozmowy do wyznaczonego celu,
 • Zachowania pełnego komfortu obu stron
 • Kierowania rozmową w fedback’u

6. Procedura udzielania feedbacku

 • Co powiedzieć?
 • Jak powiedzieć?
 • Komu powiedzieć?
 • Dlaczego powiedzieć?
 • Co ma być rezultatem?
 • Co ma się zadziać po feedback’u (rezultat)?

 7. Komunikacja werbalna i niewerbalna w udzielaniu informacji zwrotnej

 • Identyfikacja („skanowanie”)na podstawie „mowy ciała”
 • Rozpoznanie myśli i uczuć vs. zachowania niewerbalne
 • Odwzorowanie gestów
 • Narzędzia komunikacji niewerbalnej
 • Narzędzia komunikacji werbalnej
 • Aktywne słuchanie (parafraza, pytania, podsumowanie, stwierdzenia podtrzymujące, dowartościowanie, formatowanie, klaryfikacja, odwzorowanie)
 • Komunikacja werbalna – co i jak mówić, aby być zrozumiałym dla innych?

8. Argumentacja w udzielaniu feedback’u

 • Argumenty racjonalne
 • Argumenty emocjonalne
 • Techniki przekonywania – liczby, przykłady, autorytet, dawanie wyboru, rekomendacje, kontrast, „czarny obraz”
 • Reguły wywierania wpływu
 • Bariery w komunikowaniu się
 • Wyrażanie ocen i opinii

9. Emocje wróg czy przyjaciel w udzielaniu informacji zwrotnej?

 • Rodzaje emocji.
 • Po co nam emocje?
 • Radzenie sobie z własnymi emocjami.

10. Asertywnie udzielony feedback? – co to znaczy?

 • Kiedy warto być asertywnym w udzielaniu informacji zwrotnej??
 • Skuteczne rozmowy asertywne, a osiąganie celów
 • dopasowanie asertywnych reakcji do sytuacji i osoby

11. Zakończenie szkolenia

 • Podsumowanie
 • Odniesienie się do oczekiwań uczestników
 • Zadanie do wykonania dla uczestników po szkoleniu
 • Powtórzenie najważniejszych treści

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

TOP