fbpx

Wellbeing i dobrostan psychiczny pracowników

DURATION:
1 dzień szkoleniowy np.9.00-15.00

INSTRUCTORS:

Categories

 • jak radzić sobie z emocjami, swoimi i innych

 • jak wzmacniać odporność psychiczną

 • jak odzyskać poczucie kontroli nad życiem w

 • trudnych sytuacjach

 • jak mieć poziomu energii do skutecznego działania

 • jak zwiększyć skuteczność w działaniu

 • koncentrowac się na celach i zadaniach

1Źródła Wellbeingu osobistego:

 • Dobrostan fizyczny-energia, forma, witalność, siła

 • Dobrostan duchowy-poczucie sensu w życiu, wartości życiowe

 • Dobrostan emocjonalny-emocje i umiejętność w zarządzaniu nimi, radzenie sobie ze stresem)

 • Dobrostan intelektualny-otwartość umysłu,chęć poznawania

 • Relacje-budowanie wspierających relacji z innymi ludźmi, kontakty

 • Finanse -poczucie bezpieczeństwa finansowego, zarządzanie finansami

 • Kariera i rozwój-spójność pomiędzy tym, co robimy a naszymi talentami, poczucie tworzenia, wartości dla siebie i innych

2.JA I MÓJ SYSTEM WARTOŚCI

 • Rodzaje motywacji

 • Nastawienie na stałość a nastawienie na rozwój (Dweck)

 • Poziomy neurologiczne Diltsa

 • Mój system wartości i jego wpływ na moje przekonania

 • Spójność działania z systemem wartości

3.NOWY NAWYK I STRES

 • Wyjście poza strefę komfortu

 • Generator nawyków

 • Źródla stresu

 • Mechanizm samokontroli i siły woli – najlepsze strategie i techniki radzenia sobie z budowaniem nowych nawyków.

 • wskazówki do wprowadzania nowych nawyków

4. DOBRZE OKREŚLONY CEL

 • Dobrze określony cel gwarancją sukcesu

 • Cele krótko i długo terminowe

 • Cel prywatny i zawodowy

 • Planowanie pracy własnej

 • To/do list.PomodorrO

 • dyskusje

 • gry symulacyjne

 • studium przypadku

 • prezentacje interaktywne

 • analiza materiałów audiowizualnych

Szkolenie dedykujemy przede wszystkim biznesmenom, przedstawicielom handlowym, pracownikom administracji, osoby związane ze sprzedażą, kontaktem z klientem, liderzy projektów, managerowie. Szkolenie ułatwi pracę tym, którzy na swoim stanowisku odpowiadają za kontakty z klientami, łagodzenie sporów i ustalanie małych porozumień.

1 dzień szkoleniowy – 9.00-15.00

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

TOP