Women & Leadership

Women and Leadership jest tygodniowym międzynarodowym kursem EAD, mającym na celu kształtowanie nowej generacji kobiet – asertywnych, silnych i pewnych siebie – będących w stanie pokonać bariery, które uniemożliwiają im w pełni realizować potencjał, z jakim mogłyby oddziaływać na otaczającą ich rzeczywistość społeczną.

DURATION:
1 tydzień

INSTRUCTORS:

Jason Worlledge
Community of Democracies. Governing Council Coordinator

Address

Warszawa Oleandrów 6   View map

Categories

Women & Leadership
Women and Leadership jest tygodniowym międzynarodowym kursem EAD, mającym na celu kształtowanie nowej generacji kobiet – asertywnych, silnych i pewnych siebie – będących w stanie pokonać bariery, które uniemożliwiają im w pełni realizować potencjał, z jakim mogłyby oddziaływać na otaczającą ich rzeczywistość społeczną. Program został zaprojektowany z myślą o młodych liderkach z Europy Wschodniej, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, które wykazywały się dotychczas zarówno potencjałem przywódczym, jak i niezłomnymi ambicjami.

Program

Women and Leadership ma format warsztatu koncentrującego się praktycznych umiejętnościach łącząc teorię, praktykę i symulacje. Program skupia się na wzmocnieniu pozycji kobiet w trzech głównych obszarach: przywództwo osobiste, przywództwo organizacyjne oraz  wzmacnianie przywództwa. Każdy z bloków składa się z następujących elementów:

Przywództwo osobiste

  • Podstawy przywództwa
  • Public speaking oraz umiejętności wykorzystywane przy prezentacjach
  • Negocjacje w sytuacjach konfliktowych

Przywództwo organizacyjne

  • Budowanie i zarządzanie zespołami
  • Zarządzanie czasem i projektami
  • Prowadzenie zbiórek na cele społeczne
  • Prowadzenie kampanii za pomocą mediach społecznościowych

Wzmacnianie przywództwa
Kobieta asertywna i pewna siebie ma znaczący i pozytywny wpływ na pozostałe kobiety. Według EAD, jest to najważniejszy aspekt, jaki kobieta-lider może wnieść do najbliższego otoczenia:  być przewodniczką i mentorką dla  nowej generacji kobiet w swojej społeczności. Blok dotyczący wzmacniania przywództwa wprowadzi uczestniczki w kwestie związane z przekazywaniem wiedzy i doświadczenia dla innych kobiet poprzez metody coachingowe.

Międzynarodowa Konferencja Women & Leadership
Zwieńczeniem programu będzie jednodniowa międzynarodowa konferencja na temat Women and Leadership. Podczas konferencji uczestniczki programu będą miały możliwość prezentacji sytuacji kobiet w kraju, z którego pochodzą, a także okazję do poznania przedstawicielek środowisk kobiecych ze  świata biznesu i dyplomacji.

Zajęcia będą odbywały się w języky angielskim.

Rekrutacja

Program Women and Leadership został zaprojektowany z myślą o kobietach-liderkach pochodzących z młodych i wciąż rozwijających się państw Eurazji, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Idealna kandydatka do programu powinna wykazywać się doświadczeniem i zaangażowaniem w działalności społeczną oraz prezentować potencjał przywódczy oraz chęć do kształtowania otaczającej jej rzeczywistości. Kandydatki rekrutowane są z globalnej sieci kontaktów EAD, między innymi z Rady Europy, Wspólnoty Demokracji, międzynarodowych organizacji pozarządowych oraz polskich ambasad na świecie.

Stypendia będą przyznawane dla 25 najbardziej obiecujących kandydatek z Europy Wschodniej, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

Rekrutacja do programu rozpocznie się na początku września 2013 roku. Wszystkie chętne do udziału w programie Panie będziemy prosić o wypełnienie formularza online, w którym będzie należało zawrzeć poniższe dokumenty:

  • CV (w formacie Europass)
  • List motywacyjny (w którym skoncentrują się na największych wyzwaniach dla kobiet z kraju z którego pochodzą i powód dla którego, ten program może pomóc w ich sprostaniu)

European Academy of Diplomacy | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP