fbpx

Women & Leadership

Women and Leadership jest tygodniowym międzynarodowym kursem EAD, mającym na celu kształtowanie nowej generacji kobiet – asertywnych, silnych i pewnych siebie – będących w stanie pokonać bariery, które uniemożliwiają im w pełni realizować potencjał, z jakim mogłyby oddziaływać na otaczającą ich rzeczywistość społeczną.

DURATION:
1 tydzień

INSTRUCTORS:

Jason Worlledge
Community of Democracies. Governing Council Coordinator

Address

Warszawa Oleandrów 6   View map

Categories

Women & Leadership
Women and Leadership jest tygodniowym międzynarodowym kursem EAD, mającym na celu kształtowanie nowej generacji kobiet – asertywnych, silnych i pewnych siebie – będących w stanie pokonać bariery, które uniemożliwiają im w pełni realizować potencjał, z jakim mogłyby oddziaływać na otaczającą ich rzeczywistość społeczną. Program został zaprojektowany z myślą o młodych liderkach z Europy Wschodniej, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, które wykazywały się dotychczas zarówno potencjałem przywódczym, jak i niezłomnymi ambicjami.

Program

Women and Leadership ma format warsztatu koncentrującego się praktycznych umiejętnościach łącząc teorię, praktykę i symulacje. Program skupia się na wzmocnieniu pozycji kobiet w trzech głównych obszarach: przywództwo osobiste, przywództwo organizacyjne oraz  wzmacnianie przywództwa. Każdy z bloków składa się z następujących elementów:

Przywództwo osobiste

  • Podstawy przywództwa
  • Public speaking oraz umiejętności wykorzystywane przy prezentacjach
  • Negocjacje w sytuacjach konfliktowych

Przywództwo organizacyjne

  • Budowanie i zarządzanie zespołami
  • Zarządzanie czasem i projektami
  • Prowadzenie zbiórek na cele społeczne
  • Prowadzenie kampanii za pomocą mediach społecznościowych

Wzmacnianie przywództwa
Kobieta asertywna i pewna siebie ma znaczący i pozytywny wpływ na pozostałe kobiety. Według EAD, jest to najważniejszy aspekt, jaki kobieta-lider może wnieść do najbliższego otoczenia:  być przewodniczką i mentorką dla  nowej generacji kobiet w swojej społeczności. Blok dotyczący wzmacniania przywództwa wprowadzi uczestniczki w kwestie związane z przekazywaniem wiedzy i doświadczenia dla innych kobiet poprzez metody coachingowe.

Międzynarodowa Konferencja Women & Leadership
Zwieńczeniem programu będzie jednodniowa międzynarodowa konferencja na temat Women and Leadership. Podczas konferencji uczestniczki programu będą miały możliwość prezentacji sytuacji kobiet w kraju, z którego pochodzą, a także okazję do poznania przedstawicielek środowisk kobiecych ze  świata biznesu i dyplomacji.

Zajęcia będą odbywały się w języky angielskim.

Rekrutacja

Program Women and Leadership został zaprojektowany z myślą o kobietach-liderkach pochodzących z młodych i wciąż rozwijających się państw Eurazji, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Idealna kandydatka do programu powinna wykazywać się doświadczeniem i zaangażowaniem w działalności społeczną oraz prezentować potencjał przywódczy oraz chęć do kształtowania otaczającej jej rzeczywistości. Kandydatki rekrutowane są z globalnej sieci kontaktów EAD, między innymi z Rady Europy, Wspólnoty Demokracji, międzynarodowych organizacji pozarządowych oraz polskich ambasad na świecie.

Stypendia będą przyznawane dla 25 najbardziej obiecujących kandydatek z Europy Wschodniej, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

Rekrutacja do programu rozpocznie się na początku września 2013 roku. Wszystkie chętne do udziału w programie Panie będziemy prosić o wypełnienie formularza online, w którym będzie należało zawrzeć poniższe dokumenty:

  • CV (w formacie Europass)
  • List motywacyjny (w którym skoncentrują się na największych wyzwaniach dla kobiet z kraju z którego pochodzą i powód dla którego, ten program może pomóc w ich sprostaniu)
TOP