fbpx

Zarządzanie energią własną i efektywne planowanie działań w sprzedaży

DURATION:
1 dzien szkoleniowy-9.00-15.00

INSTRUCTORS:

Tomasz Targosz
Trener ,,anti-sellingu” (sprzedaży bez nachalnego sprzedawania) inspirujący mówca, autor książek.

Categories

Energia własna to zasób, na który możemy wpływać, tak by wydobyć z siebie możliwie najwięcej skuteczności i satysfakcji. Zarządzanie energią własną polega na zdolności rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, podejmowaniu zgodnych z nimi decyzji osobistych i zawodowych oraz dostosowaniu metod regeneracji i odpoczynku do swoich cech osobowości.

 • Poznanie praktycznych i sprawdzonych strategiilepszego radzenia sobie z coraz większymi wymaganiami

 • Nauka skutecznych zasad zarządzania własną energią, by nie popaść w syndrom przewlekłego zmęczenia

 • Poznanie codziennych rytuałów, które intensywny wysiłek równoważą regeneracją

 • Sposoby które niwelują wyczerpanie emocjonalne i zwiększają odporność psychiczną.

1.Zarządzanie energią własną

 • Problemy, z którymi się borykamy i jakie mamy narzędzia do ich rozwiązania

 • Czym jest zarządzanie energią osobistą i co można dzięki niej osiągnąć

 • Jaki jest Twój styl pracy i jego konsekwencje oraz korzyści z zarządzania energią w wymiarze zawodowym, osobistym, liderskim i organizacyjnym.

2  Źródła energii – zarządzanie ciałem, emocjami i umysłem

 • Model zarządzania energią osobistą i Kwadrat Zarządzania Energią.

 • Straty energii- i jak możesz codziennie podnosić jej poziom.

 • Zasady zarządzania własną energią i strategie na regenerowanie .

 • Jaki jest Twój aktualny poziom energii i swoje bariery efektywności

3. Zarządzanie energią z ciała – odżywianie, sen, odpoczynek, ćwiczenia fizyczne, techniki oddechowe

 • Ciało – emocje – umysł: jak energia ciała wpływa na witalność fizjologiczną, wydolność umysłową, emocjonalną stabilność i radzenie sobie ze stresem.

 • Strategiczne zasady odżywiania i bariery efektywności wynikające z zaburzeń jakość/ilość.

 • Odpoczynek, gdy brakuje czasu i tryb ,,regeneracja”.

 • Techniki obniżania napięcia mięśniowego.

 • Techniki oddechowe: oddech przeponowy, oddech na ochłodę, oddech na odwagę, oddech relaksacyjny.

4. Zarządzanie inteligencją emocjonalną w zarządzaniu energią

 • Rola inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu energią

 • Pewność siebie, samoregulacja, empatia, otwartość, cierpliwość, ciekawość, zaufanie.

 • Mózg logiczny a mózg emocjonalny i fizjologia reakcji stresowej.

 • Motywatory i demotywatory

 • Sposoby budowania pozytywnych emocji w zespole

5. Zarządzanie własną energią w miejscu pracy

 • Wprowadzenie do skutecznego zarządzania własną energią – definicja i znaczenie energii własnej

 • Waluta wysokiej wydajności: energia a nie czas, czyli znaczenie zarządzania sobą i swoją energią w pracy

 • Mity na temat efektywności, cała prawda o wielozadaniowości oraz kontrkulturowy system organizacji pracy

 • Epidemia zmęczenia i zabiegania oraz jej konsekwencje dla psychiki pracowników

 • Konsekwencje nieumiejętnego zarządzania energią własną

6.Dobowy bilans energii- czyli jak wprowadzić plan w życie

 • menedżerowie, liderzy i pracownicy, którzy swoją energią wpływają na innych ludzi

 • osoby, które pracują w warunkach dużych wyzwań, zmian, wymagań bardziej podnieść swoją skuteczność w działaniu,

1 dzien szkoleniowy-9.00-15.00

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

TOP