fbpx

Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym i stosunek do pracy zdalnej pokolenia X, Y, Z

DURATION:
1 dzień szkoleniowy

INSTRUCTORS:

Zygmunt Dolata
Trener, coach, doradca HR, inżynier, autor artykułów specjalistycznych.

Categories

Wielopokoleniowość w środowisku pracy nie jest zjawiskiem nowym, jednak obecna popularność pracy online wymaga odpowiedzi na nowe zjawiska, związane przede wszystkim z różnym poziomem kompetencji oraz podejściem do pracy zdalnej. Warunkiem skuteczności i dobrej współpracy zespołowej jest uwzględnienie różnych preferencji i zdolności cyfrowych pracowników reprezentujących różne pokolenia.

 1. Poznanie narzędzi do zarządzania międzypokoleniowego
 2. Umiejętne radzenie sobie z wyzwaniami związanymi z różnicami u przedstawicieli różnych pokoleń
 3. Efektywne zarządzanie zespołem międzypokoleniowym
 4. Skuteczne rozpoznanie i zarządzanie konfliktem międzypokoleniowym
 5. Wykorzystanie różnorodności w zespole dla budowania relacji i osiągania celów i zadań Organizacji
 6. Dopasowanie narzędzi motywacyjnych do pokolenia X, Y, Z,
 7. Usprawnienie komunikacji w zespole międzypokoleniowym
 1. Co oznaczają te literki: X, Y,Z?
 2. Charakterystyka pokoleń w oparciu o: – motywację, oczekiwania, potrzeby, wiek, technologie, poglądy, język,
 3. Zarządzanie międzypokoleniowe – planowanie, organizowanie pracy, kierowanie, motywowanie, monitorowanie i kontrolowanie efektów pracy, delegowanie celów i zadań,
 4. Poziomy kontroli uwzględniające różnice międzypokoleniowe
 5. Poczucie autonomii vs. Kontroli w odniesieniu do pokoleń X, Y, Z,
 6. Zarządzanie, a konflikty międzypokoleniowe – rozpoznanie i przeciwdziałanie
 7. Stosunek do pracy zdalnej pokoleń
 8. Sposoby i metody formułowania celów dla zespołów międzypokoleniowych
 9. Mapa różnorodności – rozkład pokoleń X, Y, Z w Twoim zespole
 10. Analiza SWOT ze względu na różnorodność
 11. Dopasowanie motywacyjne do poszczególnych członków zespołu międzypokoleniowego
 12. Sposób nagradzania i doceniania – jak działają na poszczególnych przedstawicieli X, Y, Z,
 13. Role grupowe w zespole, a różnorodność
 14. Talenty w zespołach międzypokoleniowych i ich właściwe wykorzystanie przez lidera i zespół
 15. Budowanie kultury otwartości i tolerancji w zespołach międzypokoleniowych.

Kadra menedżerska, kierownicy, liderzy, specjaliści ds. HR,

Mini wykład – wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.

 1. Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy:
 2. Analiza przypadków
 3. Rozpatrywanie przykładów z doświadczeń uczestników
 4. Odgrywanie ról
 5. Symulacje
 6. Dyskusja
 7. „Burza mózgów”
 8. Ćwiczenia indywidualne
 9. Wnioskowanie po ćwiczeniach

1 dzień szkoleniowy

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

TOP