Cykle szkoleniowe

Kilkudniowe szkolenia składające się z komplementarnych bloków tematycznych. Cykle szkoleniowe poszerzają wiedzę i horyzonty uczestników oraz pogłębiają integrację zespołów.

 1. ETYKIETA W BIZNESIE
 2. WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
 3. PRACA I KONTAKT Z MEDIAMI
 4. NETWORKING
 5. SOCIAL MEDIA
 1. KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA
 2. RÓŻNICE KULTUROWE
 3. ZARZĄDZIE W ZESPOLE WIELOKULTUROWYM
 4. NEGOCJACJE W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWY
 1. PROFESJONALNY SEKRETARIAT
 2. KORESPONDENCJA SŁUŻBOWA
 3. ETYKIETA BIZNESOWA
 4. SPORZĄDZANIE PISM I PRZEMÓWIEŃ
 1. PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY
 2. ORGANIZACJA WIZYT I KONFERENCJI
 3. KORESPONDENCJA DYPLOMATYCZNA
 4. SAVOIR-VIVRE

Zapraszamy do wysyłania zapytań w sprawie cykli szkoleniowych:

bgrzeszczuk@diplomats.pl

Cykle szkoleniowe

Oferujemy Państwu możliwość zorganizowania indywidualnych Akademii (Cykle szkoleniowe) dla pracowników w oparciu o międzynarodowe doświadczenie Europejskiej Akademii Dyplomacji. Akademia to cykl uzupełniających się szkoleń powstający na bazie naszych standardowych szkoleń ale z specjalnie dobraną linią programową.

Akademie szkoleniowe możemy zorganizować łącznie z zapewnieniem wyżywienia, noclegów oraz dodatkowych atrakcji naszym uczestnikom. W zależności od zapotrzebowania i funduszy możemy zorganizować kilkudniową Akademię szkoleniową będącą jednocześnie imprezą integracyjną połączoną z wypoczynkiem oraz zwiedzaniem Warszawy i okolic.

Akademia może być rozłożona na kilka zjazdów szkoleniowy odbywających się w określonych terminach. Koszt cyklu szkoleniowego jest niższy niż pojedynczo dobranych szkoleń a wzrost skuteczności pracownika znacznie wyższy. Podczas kilkudniowych kursów wzmacnia się integracja między pracownikami oraz relacje z firmą.

Przykładem cyklu szkoleniowego jest 5-dniowa Akademia składająca się z modułów: etykieta biznesowa, wystąpienia publiczne, praca z mediami, networking , tworzenie wizerunku w social media. Ten cykl szkoleniowy jest nakierowany na podniesienie kompetencji pracowników z zakresu PR zewnętrznego i wewnętrznego. Ułatwia pracownikom nawiązywanie korzystnych dla firmy kontaktów i publiczne prezentowanie jej osiągnięć.

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni – Case Study

W ramach programu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW” Europejska Akademia Dyplomacji przygotowała tygodniowe warsztaty z zakresu protokołu dyplomatycznego, etykiety, negocjacji i różnic międzykulturowych. Rozwój kompetencji w ramach wymienionych obszarów odpowiada potrzebom krajowego otoczenia społeczno-gospodarczego prognozowanym na lata 2016-2018.

Warsztaty te były skierowane do 108 studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni z kierunków: stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe. Celem warsztatów było przygotowanie uczestników do wejścia na rynek pracy oraz profesjonalnego reprezentowania uczelni i Polski podczas ich podróży studyjnych do Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Troje wykładowców wspólnie opracowało program i ramy czasowe warsztatów, tak aby studenci otrzymali kompletny i wewnętrznie spójny cykl edukacyjny spełniający założenia projektowe. Materiał edukacyjny oraz ćwiczenia wzajemnie się uzupełniał i pozwoliły spojrzeć na każde zagadnienie z różnych perspektyw.

Cykl był właściwie dostosowany do potrzeb i oczekiwań uczestników o czym świadczą wyniki ankiet ewaluacyjnych i otrzymane referencje.

Zaufali nam