Wizyta delegacji Konferencji Organizacji Pozarządowych Rady Europy

Wizyta delegacji Konferencji Organizacji Pozarządowych Rady Europy

W dniach 1 – 2 czerwca br. Europejska Akademia Dyplomacji gościć będzie delegację Konferencji Organizacji Pozarządowych Rady Europy. Celem wizyty będzie zapoznanie się z sytuacją organizacji pozarządowych w Polsce, mechanizmami konsultacji społecznych oraz udziałem trzeciego sektora w przygotowaniu nowych regulacji prawnych. Członkowie delegacji Rady Europy spotkają się z przedstawicielami ponad 25 organizacji pozarządowych a także ministerstw odpowiedzialnych za współpracę z trzecim sektorem, Pełnomocnikiem ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Konferencję INGO Rady Europy reprezentować będą p. Anna Rurka (Prezydent), p. Daria Miroslavskaya (Członek Rady Ekspertów ds. NGO przy Konferencji INGOs Rady Europy), p. Antoine Madelin (Międzynarodowa Federacja Praw Człowieka, członek Konferencji).

Konferencja INGOs Rady Europy (INGO) jest ciałem Rady Europy zrzeszającym ponad 350 organizacji pozarządowych, zajmującym się wspieraniem sektora trzeciego, oraz aktywizowaniem społeczeństwa obywatelskiego, nie tylko w krajach członkowskich Rady Europy. Od ponad 50 lat Konferencja INGO wspiera dialog między ministerstwami, grupami parlamentarzystów, władz regionalnych i lokalnych z narodowymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się między innymi walką z dyskryminacją, działaniem na rzecz wspierania demokracji. Konferencja INGO posiada możliwość wydawania zaleceń oraz opinii dla administracji publicznej na temat możliwości pogłębiania współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Konferencja prasowa delegatów Rady Europy odbędzie się 1 czerwca br. o godzinie 18, w siedzibie Europejskiej Akademii Dyplomacji przy ulicy Oleandrów 6 w Warszawie.

Zainteresowanych dziennikarzy uprzejmie prosimy o potwierdzenia przybycia na adres p. Karoliny Krzyżanowskiej: kkrzyzanowska@diplomats.pl