civil participation

Maj
30

Wizyta delegacji Konferencji Organizacji Pozarządowych Rady Europy

W dniach 1 – 2 czerwca br. Europejska Akademia Dyplomacji gościć będzie delegację Konferencji Organizacji Pozarządowych Rady Europy. Celem wizyty będzie zapoznanie się z sytuacją organizacji pozarządowych w Polsce, mechanizmami konsultacji społecznych oraz udziałem trzeciego sektora w przygotowaniu nowych regulacji prawnych. Członkowie delegacji Rady Europy spotkają się z przedstawicielami ponad 25 organizacji pozarządowych a także ministerstw odpowiedzialnych za współpracę z trzecim sektorem, Pełnomocnikiem ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Konferencję INGO Rady Europy reprezentować będą p. Anna Rurka (Prezydent), p. Daria Miroslavskaya (Członek Rady Ekspertów ds. NGO przy Konferencji INGOs Rady Europy), p. Antoine Madelin (Międzynarodowa Federacja Praw Człowieka, członek Konferencji). Konferencja INGOs Rady Europy (INGO) jest ciałem Rady Europy zrzeszającym ponad 350 organizacji pozarządowych, zajmującym się wspieraniem sektora trzeciego, oraz aktywizowaniem społeczeństwa obywatelskiego, nie tylko […]

By EAD | Aktualności
DETAIL