II zjazd XII edycji Akademii Młodych Dyplomatów – Międzynarodowa Konferencja w Lublinie

II zjazd XII edycji Akademii Młodych Dyplomatów – Międzynarodowa Konferencja w Lublinie

IMG_0049Z przyjemnością informujemy, iż w dniach 15 – 17 stycznia w Lublinie, odbyła się międzynarodowa konferencja zatytułowana: “Building the New Central Europe: Visegrad states and Germany”, zorganizowana przez Europejską Akademię Dyplomacji, Fundację Konrada Adenauera oraz Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Wykład otwierający wydarzenie wygłosił Pan Roland Fruedenstein, dyrektor Wilfried Martens Centre for European Studies. Przemówienie zatytułowane “A Europe Whole and Free: Unravelling Before Our Very Eyes” skupiało się na przyszłości UE i scenariuszach jej potencjalnego rozwoju.
Głównym tematem konferencji była polityka państw Grupy Wyszehradzkiej i Niemiec. Pierwszy z trzech paneli odnosił się głównie do kryzysu migracyjnego i działań Niemiec oraz państw V4 i możliwości współpracy i kooordynacjiw tym zakresie. Kolejny panel skupił się na kwestii demokracji liberalnej i jej przyszłości w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Kluczowe pytanie na jakie próbowano uzyskać odpowiedź to: czy i w jaki sposob ludzie powinni się o demokrację troszczyć? Ostatni panel zatytułowano “Niemcy i Wyszehrad dla niezależności energetycznej”. Dyskutowano na temat braku współpracy w tej kwestii oraz kroków, jakie Europa może i powinna podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.
Chcielibyśmy wyrazić wdzięczność dla panelistów, uczestników oraz gości za wkład w konferencję i niezwykle ciekawą dyskusję. Pragniemy podkreślić również wielką rolę Fundacji Konrada AdenaueraUniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, bez których ta konferencja nie mogłaby się odbyć. Całe wydarzenie było objęte patronatem Prezydenta Lublina Pana Krzysztofa Żuka oraz Marszałka Województwa Lubelskiego, Pana Sławomiara Sosnowskiego, za co również serdecznie dziękujemy.