III zjazd XII edycji Akademii Młodych Dyplomatów

III zjazd XII edycji Akademii Młodych Dyplomatów

W dniach 19-21 lutego odbył się III zjazd 12 edycji Akademii Młodych Dyplomatów. Sesja rozpoczęła się od piątkwoego konwersatorium dotyczącym tureckiej polityki zagranicznej. Gośćmi Akademii byli dr Konrad Zasztowt (PISM), pani Aleksandra Jarosiewicz (OSW) oraz pan Karol Wasilewski (CIM).

Podczas konwersatorium prelegenci omówili różne kierunki polityki zagranicznej Turcji oraz jej rolę na arenie międzynarodowej. Występujący podkreślili, że Turcja, jako kraj rozwinięty ekonomicznie, ma duże znaczenie dla regionu Bliskiego Wschodu. Jednak Turcja mierzy się teraz również z poważnym kryzysem związanym z łamaniem praw człowieka przez władze. Niemniej jednak konserwatywna część społeczeństwa wspiera  radykalnego prezydenta Erdoğana, przypisując mu zasługi za rozwój gospodarczy kraju. Turcja interweniowała również w Syrii, popierając opozycję sunnicką i występując przeciwko kurdyjskim bojownikom. Jak zaznaczyła Aleksandra Jarosiewicz, sytuacja ta jednak nie jest tak jednoznaczna w rzeczywistości, jak kreuje się ją w mediach.

W sobotę uczestnicy AMD spotkali się z Pawłem Potoroczynem, Dyrektorem Instytutu Adama Mickiewicza (IAM), który pozwala zapoznać się z polskim dziedzictwem kulturowym oraz udostępnia współczesną sztukę polską odbiorcom z kraju i zza granicy . Tematem przewodnim spotkania była dyplomacja kulturalna. Na przykładzie działalności IAMu pan Potoroczyn przedstawił słuchaczom AMD specyfikę pracy dyplomaty kulturalnego oraz mechanizmów pracy instytutów kultury. Jednym z działań IAMu jest Sezon Kultury Polskiej Zagranicą, międzynarodowej wymiany kulturalnej. Od momentu powstania IAM zorganizował ponad 5 tysięcy wydarzeń kulturalnych w 67 krajach, osiągając 50 milionów indywidualnych odbiorców. Dyrektor Potorczyn wspomniał także o podstawowych wartościach Instytutu Adama Mickiewicza: wizja, poczucie humoru, misja. Po wykładzie studenci mieli okazję dowiedzieć się więcej w czasie sesji pytań i odpowiedzi.