Gwarancją udziału w kursie jest dokonanie opłaty. W przypadku braku miejsc w grupach decydujący okaże się termin zaksięgowania opłaty.
EAD zastrzega sobie możliwość rezygnacji z grupy, jeśli nie zbierze się odpowiednia dla jej uruchomienia liczba uczestników. W takim wypadku, za zgodą lektora prowadzącego, uczestnik może wybrać inną grupę lub zrezygnować z kursu, otrzymując zwrot wpłaconej opłaty.