Zaznaczenie tej zgody umożliwia darmowe skorzystanie z usługi.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w szczególności: imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji, numer telefonu, adres e-mail, dane do rachunku, wizerunek (utrwalony na fotografii)) przez Europejską Akademię Dyplomacji z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, KRS: 0000289736, w celu realizacji i promocji webinaru Kariera w instytucjach unijnych - Komisja Europejska, odbywającego się w dniu 30.03.2022. Powyższa zgoda jest wyrażana dobrowolnie i może być cofnięta w dowolnym momencie.