Dane osoby/firmy na jakie ma być wystawiony rachunek
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w szczególności: imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji, numer telefonu, adres e-mail, dane do rachunku, informacje odnośnie poziomu języka, wizerunek (utrwalony na fotografii)) przez Europejską Akademię Dyplomacji z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, KRS: 0000289736, w celu realizacji i promocji szkoleń. Powyższa zgoda jest wyrażana dobrowolnie i może być cofnięta w dowolnym momencie.

Gwarancją udziału w kursie jest dokonanie opłaty. W przypadku braku miejsc w grupach decydujący okaże się termin zaksięgowania opłaty.
Ostateczna klasyfikacja do grupy nastąpi na podstawie krótkiego testu online. Link do testu otrzymają Państwo po zakończeniu rejestracji na podany wcześniej adres e-mail. Dane do logowania: adres e-mail i hasło, podane podczas rejestracji.
EAD zastrzega sobie możliwość rezygnacji z grupy, jeśli nie zbierze się odpowiednia dla jej uruchomienia liczba uczestników. W takim wypadku, za zgodą lektora prowadzącego, uczestnik może wybrać inną grupę lub zrezygnować z kursu, otrzymując zwrot wpłaconej opłaty.