Ostateczny harmonogram zostanie ustalony na podstawie głosów oraz dostępności lektorów
Dane osoby/firmy na jakie ma być wystawiony rachunek

Gwarancją udziału w kursie jest dokonanie opłaty. W przypadku braku miejsc w grupach decydujący okaże się termin zaksięgowania opłaty.
Ostateczna klasyfikacja do grupy nastąpi na podstawie krótkiego testu online. Link do testu otrzymają Państwo po zakończeniu rejestracji na podany wcześniej adres e-mail. Dane do logowania: adres e-mail i hasło, podane podczas rejestracji.
EAD zastrzega sobie możliwość rezygnacji z grupy, jeśli nie zbierze się odpowiednia dla jej uruchomienia liczba uczestników. W takim wypadku, za zgodą lektora prowadzącego, uczestnik może wybrać inną grupę lub zrezygnować z kursu, otrzymując zwrot wpłaconej opłaty.