Bogumiła Więcław

Bogumiła Więcław

Protokół dyplomatyczny

Wieloletni pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W MSZ zajmowała różne stanowiska, które były związane z pracą w Protokole Dyplomatycznym, m.in. była Naczelnikiem Wydziału Przywilejów i Immunitetów  Dyplomatycznych, Zastępcą Dyrektora Protokołu Dyplomatycznego. Pracowała także w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych w Finlandii, USA, Australii. W swojej pracy zawodowej brała udział w wielu wizytach najwyższego szczebla oraz towarzyszyła  głowom państw, szefom rządów i ministrom spraw zagranicznych oraz ich współmałżonkom. Uczestniczyła i organizowała oficjalne przyjęcia i uroczystości zarówno w Polsce jak i za granicą. Specjalista w zakresie prawa dyplomatycznego, a w szczególności problematyki przywilejów i immunitetów dyplomatycznych.

Prowadzi szkolenia z protokołu dyplomatycznego dla pracowników MSZ, urzędów administracji publicznej oraz zajęcia w Akademii Dyplomatycznej MSZ, Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP),  Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM), Europejskiej Akademii Dyplomatycznej  i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Podyplomowe Studia PR). Prowadzi zajęcia z zakresu etykiety biznesowej i savoir-vivre’ u oraz ich zastosowania w Polsce i w środowisku międzynarodowym, współpracując z wieloma firmami.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła również studia podyplomowe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH) i kurs w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze.

Upcoming Courses

ID Course Name Duration Start Date
Profesjonalny sekretariat i korespondencja służbowa 1 dzień Październik 24, 2019
Protokół Dyplomatyczny 2 dni Październik 10, 2019

Newsletter

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 5000 graduates from more than 50 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP