Jerzy M. Nowak

Jerzy M. Nowak

Stały Przedstawiciel przy IAEA, UN & UNIDO (1992 - 1997), NATO & WEU (2002 - 2007), Ambasador w Hiszpanii (2000 - 2002)

 

Ambasador ad personam, w służbie zagranicznej od 1960 do 2010 r. Na placówkach dyplomatycznych: w Dar-es-Salaam (1962-65), Buenos Aires (1967-71) i Nowym Jorku (misja przy ONZ, 1981-86). Pełnił funkcję ambasadora RP przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Biurze ONZ i UNIDO w Wiedniu (1992-97), a także w Hiszpanii (2000-2002), będąc jednocześnie akredytowanym w Księstwie Andory. Ambasador i stały przedstawiciel RP w Radzie Północno-Atlantyckiej (NATO) i Unii Zachodnioeuropejskiej w Brukseli (2002-07) W latach 2005-2007 dziekan Rady Północnoatlantyckiej.

W  MSZ  m.in.: szef Departamentów: Studiów i Programowania (1987-91) i Polityki Bezpieczeństwa (1997-2000), a także – w tym samym czasie – członek zespołu negocjującego przystąpienie Polski do NATO, negocjator tzw. Adaptowanego Traktatu CFE oraz Osobisty Przedstawiciel Polskiego Urzędującego Przewodniczącego OBWE – min. Bronisława Geremka (1997-99).  W latach 1973-2000  zaangażowany równolegle w rokowania i proces KBWE, a następnie w działalność na forum OBWE.

Członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego (Prezes, nast. Wiceprezes Rady), członek amerykańskiego Eisenhower Fellowship, a wcześniej – członek Rady Dyrektorów East-West Institute w Nowym Jorku i Polskiej Sekcji Klubu Rzymskiego. Członek-założyciel Studenckiego Stowarzyszenia Przyjaciół ONZ (SSPONZ) od  1957 r. Członek Rady Ambasadorów EAD. Senior Research Fellow w Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM) w Warszawie oraz wykładowca na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu. W latach 2009 – 2010  Pełnomocnik Ministra SZ do spraw przeglądu polityki bezpieczeństwa. Dr habilitowany, w 2011 r. wydał monografię nt. Układu Warszawskiego pt. „Od hegemonii do agonii”. Autor kilkudziesięciu publikacji w Polsce i za granicą na tematy europejskiego bezpieczeństwa i kontroli zbrojeń, KBWE/OBWE oraz NATO.

Odznaczony wysokimi orderami polskimi,  hiszpańskim, litewskim i ukraińskim.

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP