fbpx

Jerzy M. Nowak

Jerzy M. Nowak

Stały Przedstawiciel przy IAEA, UN & UNIDO (1992 - 1997), NATO & WEU (2002 - 2007), Ambasador w Hiszpanii (2000 - 2002)

 

Ambasador ad personam, w służbie zagranicznej od 1960 do 2010 r. Na placówkach dyplomatycznych: w Dar-es-Salaam (1962-65), Buenos Aires (1967-71) i Nowym Jorku (misja przy ONZ, 1981-86). Pełnił funkcję ambasadora RP przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Biurze ONZ i UNIDO w Wiedniu (1992-97), a także w Hiszpanii (2000-2002), będąc jednocześnie akredytowanym w Księstwie Andory. Ambasador i stały przedstawiciel RP w Radzie Północno-Atlantyckiej (NATO) i Unii Zachodnioeuropejskiej w Brukseli (2002-07) W latach 2005-2007 dziekan Rady Północnoatlantyckiej.

W  MSZ  m.in.: szef Departamentów: Studiów i Programowania (1987-91) i Polityki Bezpieczeństwa (1997-2000), a także – w tym samym czasie – członek zespołu negocjującego przystąpienie Polski do NATO, negocjator tzw. Adaptowanego Traktatu CFE oraz Osobisty Przedstawiciel Polskiego Urzędującego Przewodniczącego OBWE – min. Bronisława Geremka (1997-99).  W latach 1973-2000  zaangażowany równolegle w rokowania i proces KBWE, a następnie w działalność na forum OBWE.

Członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego (Prezes, nast. Wiceprezes Rady), członek amerykańskiego Eisenhower Fellowship, a wcześniej – członek Rady Dyrektorów East-West Institute w Nowym Jorku i Polskiej Sekcji Klubu Rzymskiego. Członek-założyciel Studenckiego Stowarzyszenia Przyjaciół ONZ (SSPONZ) od  1957 r. Członek Rady Ambasadorów EAD. Senior Research Fellow w Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM) w Warszawie oraz wykładowca na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu. W latach 2009 – 2010  Pełnomocnik Ministra SZ do spraw przeglądu polityki bezpieczeństwa. Dr habilitowany, w 2011 r. wydał monografię nt. Układu Warszawskiego pt. “Od hegemonii do agonii”. Autor kilkudziesięciu publikacji w Polsce i za granicą na tematy europejskiego bezpieczeństwa i kontroli zbrojeń, KBWE/OBWE oraz NATO.

Odznaczony wysokimi orderami polskimi,  hiszpańskim, litewskim i ukraińskim.

TOP