Maciej Kozłowski

Maciej Kozłowski

Członek Rady Ambasadorów EAD

Ambasador RP w Izraelu (1999-2003); doktor na Wydziale Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył również archeologię śródziemnomorską na UJ. Obecnie zastępca dyrektora Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu w MSZ.

Ambasador RP w Izraelu w latach 1999-2003, wcześniej również na stanowisku chargé d’affaires w Ambasadzie RP w Waszyngtonie (1993-1994). Działacz opozycji, skazany w PRL na 4,5 roku więzienia. Publikował w „Wiadomościach Krakowskich”, „Tygodniku Powszechnym”, autor kilku książek, m.in. o premierze Leonie Kozłowskim.