fbpx

Maciej Kozłowski

Maciej Kozłowski

Ambasador w Izraelu (1999 - 2003)

Ambasador RP w Izraelu (1999-2003); doktor na Wydziale Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył również archeologię śródziemnomorską na UJ. Ambasador RP w Izraelu w latach 1999-2003, wcześniej również na stanowisku chargé d’affaires w Ambasadzie RP w Waszyngtonie (1993-1994). Działacz opozycji, skazany w PRL na 4,5 roku więzienia. Publikował w “Wiadomościach Krakowskich”, “Tygodniku Powszechnym”, autor kilku książek, m.in. o premierze Leonie Kozłowskim. W latach 70. XX w. zajmował się przekładami z języka angielskiego, współpracował z prasą, w latach 1975–1980 był […]

Ambasador RP w Izraelu (1999-2003); doktor na Wydziale Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył również archeologię śródziemnomorską na UJ.

Ambasador RP w Izraelu w latach 1999-2003, wcześniej również na stanowisku chargé d’affaires w Ambasadzie RP w Waszyngtonie (1993-1994). Działacz opozycji, skazany w PRL na 4,5 roku więzienia. Publikował w “Wiadomościach Krakowskich”, “Tygodniku Powszechnym”, autor kilku książek, m.in. o premierze Leonie Kozłowskim.

W latach 70. XX w. zajmował się przekładami z języka angielskiego, współpracował z prasą, w latach 1975–1980 był członkiem redakcji tygodnika “Wieści”. Prowadził zajęcia na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1980–1981 był redaktorem naczelnym „Wiadomości Krakowskich”, półoficjalnego organu prasowego małopolskiej NSZZ „Solidarność”. We wrześniu 1982 podjął pracę w „Tygodniku Powszechnym”. W 1990 podjął pracę w dyplomacji, obejmując stanowisko radcy-ministra pełnomocnego w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. W latach 1993–1994 pełnił obowiązki chargé d’affaires tamże. Następnie przeszedł do pracy w siedzibie MSZ. Był dyrektorem departamentu Ameryki Północnej i Południowej, a od 1998 podsekretarzem stanu.

TOP