Maciej Kozłowski

Maciej Kozłowski

Ambassador in Israel (1999 - 2003)

Ambasador RP w Izraelu (1999-2003); doktor na Wydziale Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył również archeologię śródziemnomorską na UJ. Ambasador RP w Izraelu w latach 1999-2003, wcześniej również na stanowisku chargé d’affaires w Ambasadzie RP w Waszyngtonie (1993-1994). Działacz opozycji, skazany w PRL na 4,5 roku więzienia. Publikował w “Wiadomościach Krakowskich”, “Tygodniku Powszechnym”, autor kilku książek, m.in. o premierze […]

Ambasador RP w Izraelu (1999-2003); doktor na Wydziale Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył również archeologię śródziemnomorską na UJ.

Ambasador RP w Izraelu w latach 1999-2003, wcześniej również na stanowisku chargé d’affaires w Ambasadzie RP w Waszyngtonie (1993-1994). Działacz opozycji, skazany w PRL na 4,5 roku więzienia. Publikował w “Wiadomościach Krakowskich”, “Tygodniku Powszechnym”, autor kilku książek, m.in. o premierze Leonie Kozłowskim.

W latach 70. XX w. zajmował się przekładami z języka angielskiego, współpracował z prasą, w latach 1975–1980 był członkiem redakcji tygodnika “Wieści”. Prowadził zajęcia na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1980–1981 był redaktorem naczelnym „Wiadomości Krakowskich”, półoficjalnego organu prasowego małopolskiej NSZZ „Solidarność”. We wrześniu 1982 podjął pracę w „Tygodniku Powszechnym”. W 1990 podjął pracę w dyplomacji, obejmując stanowisko radcy-ministra pełnomocnego w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. W latach 1993–1994 pełnił obowiązki chargé d’affaires tamże. Następnie przeszedł do pracy w siedzibie MSZ. Był dyrektorem departamentu Ameryki Północnej i Południowej, a od 1998 podsekretarzem stanu.

European Academy of Diplomacy | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP