Magdalena El Ghamari

Magdalena El Ghamari

wykładowca w Uniwersytecie w Białymstoku

dr Magdalena El Ghamari – wykładowca w Uniwersytecie w Białymstoku (Instytut Historii i Nauk Politycznych, Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego) oraz analityk w portalu Defence24 oraz zastępca Prezesa w Fundacji Po.Int. Członek European Security Assosiation, Stowarzyszenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ, Towarzystwa Polsko –Albańskiego oraz International Institute for Private-, Commercial-, and Competition Law w Tiranie. Studia doktoranckie ukończyła w Katedrze Działań Połączonych Akademii Obrony Narodowej. Dysertacja doktorska zatytułowana „Międzykulturowość […]

dr Magdalena El Ghamari – wykładowca w Uniwersytecie w Białymstoku (Instytut Historii i Nauk Politycznych, Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego) oraz analityk w portalu Defence24 oraz zastępca Prezesa w Fundacji Po.Int. Członek European Security Assosiation, Stowarzyszenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ, Towarzystwa Polsko –Albańskiego oraz International Institute for Private-, Commercial-, and Competition Law w Tiranie.

Studia doktoranckie ukończyła w Katedrze Działań Połączonych Akademii Obrony Narodowej. Dysertacja doktorska zatytułowana „Międzykulturowość w operacjach reagowania kryzysowego”, sfinalizowana w obszarze nauk o obronności, o specjalności operacje i techniki operacyjne. Otworzyła drugi przewód doktorski w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec (Instytut Studiów nad Terroryzmem, Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach, UNESCO, Grupy Interwencyjne Straży Więziennej, Straż Graniczna, Policja) oraz uczestniczka programów międzynarodowych (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polski Czerwony Krzyż, Europejska Akademia Dyplomacji).

Kierownik projektu międzynarodowego w 2015 roku: : Bałkański tygiel bezpieczeństwa: problemy teraźniejszości, czy wyzwania przyszłości?

Kierownik projektu międzynarodowego w 2016: „bałkańskie szlaki migracyjne” na południowych granicach Europy we współpracy Frontexem oraz „Kosowo 2016 –  bałkański patchwork”.

Autorka tekstów z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, międzykulturowości oraz kultury arabsko – muzułmańskiej (ostatnia monografia: Cool Jihad – w druku, wydawnictwo Difin, Analiza porównawcza doświadczeń iracko-libijskich w kontekście sytuacji na Ukrainie, Rzeszów 2016, Między kulturą, a religią – operacje wojskowe w Iraku i Afganistanie, Oficyna Kucharski, Toruń 2015,  Zarządzanie i dowodzenie we współczesnych uwarunkowaniach, Warszawa 2013, Cross-Culture Awareness in crisis response operations, Warszawa 2012).

Szkoleniowiec uczestników polskich kontyngentów wojskowych z zakresu środowiska prowadzenia operacji. Prowadzi sieć wykładów zatytułowanych „W kręgu kultury Islamu” dla nauczycieli i szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Współpracuje w ramach prowadzenia wykładów oraz konferencji z wieloma uniwersytetami w Polsce (WSOWL, UJK, UAM, WSB, AMW, US) oraz zagranicą Uniwersytet w Albanii (Tirana) oraz Kosowie (Prisztina – jako profesor wizytujący podczas Summer University) oraz szkoleniowiec dla CCOE NATO (Enschede Holandia)

Zainteresowania badawcze:

obszar MENA, fundamentalizm islamski, zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzm, migracje, komunikacje międzykulturowa, arabistyka, Bałkany, operacje NATO, militaria.

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP