fbpx

Magdalena El Ghamari

Magdalena El Ghamari

wykładowca w Uniwersytecie w Białymstoku

dr Magdalena El Ghamari – wykładowca w Uniwersytecie w Białymstoku (Instytut Historii i Nauk Politycznych, Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego) oraz analityk w portalu Defence24 oraz zastępca Prezesa w Fundacji Po.Int. Członek European Security Assosiation, Stowarzyszenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ, Towarzystwa Polsko –Albańskiego oraz International Institute for Private-, Commercial-, and Competition Law w Tiranie. Studia doktoranckie ukończyła […]

dr Magdalena El Ghamari – wykładowca w Uniwersytecie w Białymstoku (Instytut Historii i Nauk Politycznych, Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego) oraz analityk w portalu Defence24 oraz zastępca Prezesa w Fundacji Po.Int. Członek European Security Assosiation, Stowarzyszenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ, Towarzystwa Polsko –Albańskiego oraz International Institute for Private-, Commercial-, and Competition Law w Tiranie.

Studia doktoranckie ukończyła w Katedrze Działań Połączonych Akademii Obrony Narodowej. Dysertacja doktorska zatytułowana „Międzykulturowość w operacjach reagowania kryzysowego”, sfinalizowana w obszarze nauk o obronności, o specjalności operacje i techniki operacyjne. Otworzyła drugi przewód doktorski w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec (Instytut Studiów nad Terroryzmem, Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach, UNESCO, Grupy Interwencyjne Straży Więziennej, Straż Graniczna, Policja) oraz uczestniczka programów międzynarodowych (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polski Czerwony Krzyż, Europejska Akademia Dyplomacji).

Kierownik projektu międzynarodowego w 2015 roku: : Bałkański tygiel bezpieczeństwa: problemy teraźniejszości, czy wyzwania przyszłości?

Kierownik projektu międzynarodowego w 2016: „bałkańskie szlaki migracyjne” na południowych granicach Europy we współpracy Frontexem oraz „Kosowo 2016 –  bałkański patchwork”.

Autorka tekstów z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, międzykulturowości oraz kultury arabsko – muzułmańskiej (ostatnia monografia: Cool Jihad – w druku, wydawnictwo Difin, Analiza porównawcza doświadczeń iracko-libijskich w kontekście sytuacji na Ukrainie, Rzeszów 2016, Między kulturą, a religią – operacje wojskowe w Iraku i Afganistanie, Oficyna Kucharski, Toruń 2015,  Zarządzanie i dowodzenie we współczesnych uwarunkowaniach, Warszawa 2013, Cross-Culture Awareness in crisis response operations, Warszawa 2012).

Szkoleniowiec uczestników polskich kontyngentów wojskowych z zakresu środowiska prowadzenia operacji. Prowadzi sieć wykładów zatytułowanych „W kręgu kultury Islamu” dla nauczycieli i szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Współpracuje w ramach prowadzenia wykładów oraz konferencji z wieloma uniwersytetami w Polsce (WSOWL, UJK, UAM, WSB, AMW, US) oraz zagranicą Uniwersytet w Albanii (Tirana) oraz Kosowie (Prisztina – jako profesor wizytujący podczas Summer University) oraz szkoleniowiec dla CCOE NATO (Enschede Holandia)

Zainteresowania badawcze:

obszar MENA, fundamentalizm islamski, zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzm, migracje, komunikacje międzykulturowa, arabistyka, Bałkany, operacje NATO, militaria.

TOP