Miłosz Zieliński

Praca w MSZ

Miłosz Zieliński

Procedury rektutacyjne do polskiej służby zagranicznej

Ekspert w Departamencie Strategii Polityki Zagranicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Doktorant w Instytucie Slawistyki PAN (Polskiej Akademii Nauk). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Departamentu Stanu, Ministra Nauki i Szkoncitwa Wyższego oraz Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

Other Events