Michaił Chodorkowski w EAD

Michaił Chodorkowski w EAD

Michaił Chodorkowski był gościem specjanym uroczystości graduacji XII edycji i inauguracji XIII edycji Akademii Młodych Dyplomatów. Chodorkowski wręczył dyplomy wyróżnionym absolwentom Alkademii. Stypendyści XIII edycji otrzymali stypendia z rąk Michała Stępniewskiego, reprezentującego zarząd Fundacji PZU oraz Zbigniewa Pisarskiego, prezesa Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Podczas ceremonii Michaił Chodorkowski odebrał także nagrodę Rycerz Wolności. Fundacja przyznaje nagrodę „Rycerz Wolności” wybitnym postaciom, które przyczyniają się do promocji wartości przyświecających generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji. Do dziś nagrodą uhonorowani zostali m. in.: profesor Władysław Bartoszewski, profesor Norman Davies, Aleksander Milinkiewicz, prezydent Lech Wałęsa, prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezydent Valdas Adamkus, Javier Solana, Bernard Kouchner, Richard Lugar, prezydent Vaira Vīķe-Freiberga, prezydent Mikheil Saakashvili, Radek Sikorski i Carl Bildt oraz prezydent Toomas Hendrik Ilves.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym obszarem aktywności Fundacji Pułaskiego jest dostarczanie analiz opisujących i wyjaśniających wydarzenia międzynarodowe, identyfikujących trendy w środowisku międzynarodowym oraz zawierających implementowalne rekomendacje i rozwiązania dla decydentów rządowych i sektora prywatnego.

prev_ead_inauguracjaamd_20161203_053prev_ead_inauguracjaamd_20161203_250prev_ead_inauguracjaamd_20161203_224prev_ead_inauguracjaamd_20161203_218prev_ead_inauguracjaamd_20161203_214prev_ead_inauguracjaamd_20161203_286