Nagroda dla Alumni Roku 2021

Nagroda dla Alumni Roku 2021

W dniu 6 października 2021, podczas wyczekiwanej ceremonii graduacyjnej Akademii Młodych Dyplomatów, edycji 2019/2020, która odbyła się w ramach konferencji Warsaw Security Forum 2021, Europejska Akademia Dyplomacji wręczyła nagrodę dla Alumni Roku. W 2021 roku została nią Pani Katarzyna Kierzek-Koperska (Polska). Nagrodę wręczyła Założycielka oraz Przewodnicząca Rady Fundacji Europejskiej Akademii Dyplomacji, Profesor Katarzyna Pisarska.

Nagroda dla Alumni Roku została zaprojektowana z myślą o docenieniu ogromnych osiągnięć absolwentów programu Akademia Młodych Dyplomatów, którzy pochodzą z ponad 60 krajów z całego świata. Nagrodzeni są wybierani na podstawie ich osiągnięć w dyplomacji, ekspertyzie w relacjach międzynarodowych, oraz działalności społeczno-aktywistycznej. W ich pracy, wcielają w życie wartości Akademii Młodych Dyplomatów: szacunek i dialog, współwłasność, wsparcie oraz zaangażowanie etyczne.

Katarzyna Kierzek-Koperska jest doradcą podatkowym, przedsiębiorcą, ekonomistą, politykiem i obecnie Wiceprezesem Zarządu w Wielkopolskim Funduszu Rozwoju (od 2021). Od 2008 do 2012 roku, pełniła funkcję Wiceprezesa Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W 2015, Pani Katarzyna Kierzek-Koperska rozpoczęła swoją karierę polityczną, zostając Sekretarzem partii .Nowoczesna w Wielkopolsce, a następnie Przewodniczącą regionu wielkopolskiego. W 2018 roku, w lokalnych wyborach, została wybrana na radną na kadencję 2018-2023. W tym samym roku, objęła pozycję Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznań, odpowiadając za Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, oraz Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej.

Pani Kierzek-Koperska jest również zaangażowaną działaczką na rzecz ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, oraz ochrony praw zwierząt. Jako Akademia, jesteśmy dumni mogąc wyręczyć nagrodę dla Alumni Roku 2021, wspaniałej liderce i absolwentce Akademii Młodych Dyplomatów, edycji 2016/2017.

 

#AYD #AlumniOfTheYear #FutureLeaders