Odszedł Ambasador Stanisław Ciosek (1939-2022)

Odszedł Ambasador Stanisław Ciosek (1939-2022)

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 19 października 2022r. zmarł członek Rady Ambasadorów Europejskiej Akademii Dyplomacji ambasador Stanisław Ciosek – wybitny dyplomata i wieloletni ambasador RP w Moskwie.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Małżonce, Córce i najbliższym.

Przewodnicząca Rady Fundacji Europejskiej Akademii Dyplomacji prof. Katarzyna Pisarska
Przewodniczący Rady Ambasadorów EAD amb. Jan Wojciech Piekarski