Składanie wniosków o stypendium Fundacji PZU dla Akademii Młodych Dyplomatów jest ponownie możliwe!

Składanie wniosków o stypendium Fundacji PZU dla Akademii Młodych Dyplomatów jest ponownie możliwe!

Od 2016 roku Fundacja PZU i Europejska Akademia Dyplomacji rozpoczęły projekt Stypendia PZU dla Akademii Młodych Dyplomatów. W tym roku możliwości stypendialne otrzymają najwybitniejsi polscy kandydaci aplikujący do Programu Akademii Młodych Dyplomatów 2022/2023 (AYD). 

Stypendium pokryje 100% czesnego za uczestnictwo w Akademii Młodych Dyplomatów. Informujemy, że stypendium nie pokrywa kosztów zakwaterowania, transportu i wyżywienia w trakcie trwania programu.

Wymagania stypendialne Fundacji PZU:

Przed złożeniem wniosku o Stypendium PZU dla Akademii Młodych Dyplomatów

2022/2023 prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

  • List motywacyjny
  • Curriculum Vitae (format Europass)
  • Trzy listy polecające

Termin składania wniosków o stypendium upływa 30 września 2022 r. (23:59 CEST). Informujemy, że zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Akademia Młodych Dyplomatów to roczny program dyplomatyczny obejmujący 140 godzin praktycznych szkoleń dyplomatycznych, specjalne sesje warsztatowe, wizyty studyjne i Leadership Lectures. Aby zapewnić uczestnikom najwyższy poziom wykształcenia, warsztaty prowadzą wysoko wykwalifikowani specjaliści: Prezydent Mary Robinson; prezydent Dalia Grybauskaitė; Prezydent Aleksander Kwaśniewski; Prezydent Micheil Saakaszwili; Minister Rania Al-Maszat; Sekretarz Generalny Thorbjorn Jagland.

Aplikuj o Stypendium Fundacji PZU dla Akademii Młodych Dyplomatów TUTAJ.

Więcej informacji o Programie Akademii Młodych Dyplomatów TUTAJ.

W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu z Zespołem Akademii Młodych Dyplomatów pod adresem academy@diplomats.pl.

#AYD #Stypendium AYDS #PrzyszliLiderzy