Odszedł Ambassador Julian Sutor (1931-2020)

Odszedł Ambassador Julian Sutor (1931-2020)

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 21 czerwca 2020r. zmarł członek Rady Ambasadorów Europejskiej Akademii Dyplomacji ambasador tytularny dr Julian Sutor. Dyplomata, wieloletni pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, autor wybitnych podręczników z zakresu prawa dyplomatycznego i konsularnego, korespondencji dyplomatycznej oraz protokołu i zasad savoir vivre.

Grono wykładowców i studentów Europejskiej Akademii Dyplomacji zachowa ambasadora Julian Sutora w życzliwej pamięci.

Dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji prof. dr Katarzyna Pisarska
Przewodniczący Rady Ambasadorów EAD amb. Jan Wojciech Piekarski