Webinar “Zawód Dyplomata” z Ambasadorem Janem Wojciechem Piekarskim

Webinar “Zawód Dyplomata” z Ambasadorem Janem Wojciechem Piekarskim

Już w środę 3. czerwca o godzinie 16 Europejska Akademia Dyplomacji będzie miała przyjemność przedstawienia bezpłatnego Webinaru który poprowadzą Profesor Katarzyna Pisarska, założyciel i dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji, oraz Ambasador Jan Wojciech Piekarski, który opowie o Zawodzie Dyplomaty z własnego doświadczenia!

Prof. Katarzyna Pisarska jest założycielką oraz dyrektorem Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz Wyszehradzkiej Szkoły Nauk Politycznych. Jest ona również Dyrektorem Programowym Warsaw Security Forum oraz ekspertem i Young Global Leader Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Katarzyna Pisarska jest także profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Studiów Politycznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, wizytującym wykładowcą na University of Southern California w Los Angeles oraz w Akademii Dyplomatycznej Azerbejdżanu (ADA University) w Baku.  Specjalizuje się w polityce zagranicznej Unii Europejskiej, polskiej polityce wschodniej oraz dyplomacji publicznej i jest autorką książki „The Domestic Dimension of Public Diplomacy, Evaluating Success through Civil Engagement” (Palgrave McMillan 2016). Za swoją wieloletnią działalność na rzecz tworzenia jednej z pierwszych pozarządowych akademii dyplomatycznych w Europie w 2013 roku uznana została przez amerykańskie czasopismo „Diplomatic Courrier” za jednego z 99 najbardziej wpływowych liderów polityki zagranicznej poniżej 33 roku życia.

Ambasador  ad  personam, Jan Wojciech Piekarski  jest  absolwentem  Wydziału Prawa  Uniwersytetu  Warszawskiego  (1963)  i  studiów podyplomowych: Studium Afrykanistycznego UW (1964-1966)  oraz  Studium  Służby  Zagranicznej  Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (1983-1984). W swojej wieloletniej karierze dyplomatycznej pełnił wiele funkcji  (wicedyrektora,  dyrektora  departamentu  i dyrektora  generalnego)  w  Ministerstwie  Spraw Zagranicznych,  zajmując  się  problematyką  stosunków  z państwami Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji. W latach 1994  –  1997  był  szefem  Protokołu  Dyplomatycznego MSZ,  organizował  wizyty  (przyjazdowe  i  wyjazdowe)  państwowe,  oficjalne  i  robocze dwóch Prezydentów RP – L. Wałęsy i A. Kwaśniewskiego. Za granicą pełnił m.in. funkcje I sekretarza ambasady w Iranie (1977-1981), ambasadora w Pakistanie (1984-1989), szefa sekcji interesów amerykańskich w Iraku (1991-1994), ambasadora w Królestwie Belgii i Wielkim Księstwie Luksemburga (1997-2002), a także w Państwie Izrael (2003-2006).

#AYD #futureleaders