Praca

Praca

Europejska Akademia Dyplomacji poszukuje pracownika na stanowisko:

FUNDACJA IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO I EUROPEJSKA AKADEMIA DYPLOMACJI

OPIS STANOWISKA

Dyrektor Zarządzający pełni główną funkcję kierowniczą w dwóch Fundacjach – Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego (FKP) oraz Fundacji „Europejskiej Akademii Dyplomacji (EAD)”. Obie instytucje są czołowymi polskimi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką międzynarodową, w tym pracą na rzecz umacniania dialogu międzynarodowego i promocją wizerunku Polski za granicą.  Fundacje prowadzą takie sztandarowe inicjatywy, jak Warszawskie Forum Bezpieczeństwa (Warsaw Security Forum) oraz Akademia Młodych Dyplomatów.

Dyrektor Zarządzający jest odpowiedzialny za bieżącą działalność obu Fundacji, w tym przede wszystkim za nadzór nad realizacją strategii łączenia obu organizacji, za stworzenie modelu ich zrównoważonego rozwoju i finansowania oraz za pozyskiwanie środków na bieżącą działalność. W swojej pracy Dyrektor Zarządzający współpracuje z innymi członkami zarządu obu Fundacji.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • Stworzenie i realizacja strategii łączenia Fundacji FKP / EAD
 • Rozwijanie zasobów kapitałowych mających na celu zapewnienie stabilności finansowej połączonych fundacji poprzez zwiększenie i utrzymanie liczby partnerów finansowych.
 • Prowadzenie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy dla FKP / EAD; nadzór nad przygotowywaniem wniosków o fundusze, granty i dotacje, w koordynacji z kierownikami programów i koordynatorami.
 • Zapewnienie poprawnego zarządzania finansowego poprzez działania w ramach zatwierdzonego budżetu, maksymalne wykorzystanie zasobów i utrzymanie obu organizacji w pozytywnej sytuacji finansowej.
 • Nadzorowanie wdrażania programów FKP / EAD realizujących misję dwóch Fundacji.
 • Zbudowanie i utrzymanie kompetentnego, wykwalifikowanego zespołu.
 • Wprowadzenie zasad i procedur dotyczących zespołu i administracji, w obrębie wszystkich funkcji i w codziennej działalności organizacji non-profit.
 • Reprezentowanie, jako główny rzecznik, FKP / EAD wobec partnerów, uczestników wydarzeń, mediów i ogółu interesariuszy.

WYMAGANE KWALIFIKACJE:

 • Minimum pięć lub więcej lat doświadczenia w zarządzaniu, preferowane w sektorze non-profit
 • Wzorcowe przywództwo o wysokiej integralności
 • Znajomość strategii pozyskiwania funduszy i umiejętność utrzymywania relacji z darczyńcami
 • Solidne, praktyczne umiejętności zarządzania budżetem, w tym przygotowanie budżetu, analiza, podejmowanie decyzji i raportowanie
 • Wysokie zdolności organizacyjne, w tym planowanie, delegowanie, znajdywanie rozwiązań, rozwój programów
 • Umiejętności współpracy i motywowania pracowników, członków zarządu i wolontariuszy
 • Umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej na wysokim poziomie
 • Zdolność łączenia i angażowania różnych grup darczyńców i interesariuszy
 • Wykształcenie wyższe (min. na poziomie licencjatu)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego – ustnego i pisemnego (C1)

CV oraz listy motywacyjne są przyjmowane do 30 sierpnia 2019 r., należy je przesyłać na adres: hr@diplomats.pl

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejską Akademię Dyplomacji z siedzibą w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”