W związku ze zbliżającą się prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej Fundacja Europejska Akademia Dyplomacji przygotowała specjalną ofertę specjalistycznych szkoleń skierowanych do pracowników administracji publicznej. Szkolenia te obejmują zagadnienia kluczowe z punktu widzenia sprawowania przewodnictwa i uczestnictwa w debacie o przyszłości Europy, takie jak:

1. Prezydencja Polski w UE – poziom przywództwa i zarządzania
2. Prezydencja w Radzie UE – poziom polityk
3. Debata o przyszłości i reformach UE
4. Negocjacje w środowisku UE
5. Proces legislacyjny UE
6. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa

Powyższy wykaz szkoleń merytorycznych uzupełniają ponadto szkolenia miękkie z zakresu: protokołu dyplomatycznego, wystąpień publicznych, różnic kulturowych w kontaktach międzynarodowych, korespondencji, pratyki efektywnych spotkań w UE, zarządzania czasem czy języka angielskiego w dyplomacji.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: szkolenia@diplomats.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: +48 793 960 500