Partnerzy

Sty
31

Partnerzy instytucjonalni

Rada Europy jest jednym z głównych partnerów  Wyszehradzkiej Szkoły Nauk Politycznych, której programy adresowane są do młodych polityków na szczeblu lokalnym i krajowym, członków służby cywilnej, liderów społeczeństwa obywatelskiego i dziennikarzy. Seminaria Szkoły dotyczą integracji europejskiej, globalizacji, procesów demokratyzacyjnych, zamrożonych konfliktów, dialogu międzykulturowego i rekoncyliacji, wolnych wyborów, wzmocnienia instytucji demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki wsparciu Rady Europy każdego roku uczestnicy Szkoły biorą udział w Światowym Forum Na Rzecz Demokracji w Strasbourgu, które gromadzi ponad 650 uczestników i ekspertów, w tym głów państw i rządów, przedstawicieli instytucji europejskich i władz francuskich, naukowców z europejskich i światowych ośrodków akademickich. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki jest jednych z głównych partnerów projektu Wyszehradzka Szkoła Nauk Politycznych. […]
By EAD | Partnerzy
DETAIL