TRANSATLANTIC – RUSSIA CIVIC WORKSHOP | REKRUTACJA!

TRANSATLANTIC – RUSSIA CIVIC WORKSHOP | REKRUTACJA!

Wyszehradzka Szkoła Nauk Politycznych ogłasza rekrutację na program, którego celem jest zacieśnianie współpracy między Stanami Zjednoczonymi, Rosją i krajami grupy Wyszehradzkiej oraz promowanie wspólnych projektów.

W ramach programu odbędą się trzy pięciodniowe edycje, które zgromadzą 60 uczestników ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, Czech, Słowacji, Węgier i Polski.

Główny fundator – U.S. Russia Foundation – pokrywa wszystkie koszty związane z uczestnictwem!

Zapraszamy na pierwszą edycję programu, która odbędzie się w dniach 14 – 18 Maja 2018 r. w Warszawie.

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem:

https://visegradschool.org/transatlantic-russia-civic-workshops/