Uroczystość wręczenia Nagrody Rycerza Wolności

Uroczystość wręczenia Nagrody Rycerza Wolności

Tegorocznym laureatem Nagrody Rycerza Wolności został Sekretarz Generalny Rady Europy (2009-2019) Thorbjørn Jagland. Ceremonia wręczenia nagrody miała miejsce 7 grudnia 2019 roku podczas inauguracji 16. edycji Akademii Młodych Dyplomatów, w której wzięło udział ponad 250 gości z 40 krajów, w tym delegacja przedstawicieli Rady Europy.

Uhonorowanego zapowiedział Prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego Zbigniew Pisarski, zaś laudację wygłosił prezydent Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Linos-Alexandre Sicilianos. Jagland otrzymał nagrodę za „swoje wieloletnie zaangażowanie w procesy integracji europejskiej, wspieranie dialogu międzynarodowego oraz niestrudzone wysiłki na rzecz wspierania demokracji, praworządności i praw człowieka zarówno w Europie, jak i na całym świecie.”

Zwieńczeniem ceremonii był panel pt. „Sytuacja praw człowieka i demokracji w Europie. Refleksja na XXI wiek.” W dyskusji wzięli udział dwaj goście honorowi wydarzenia, Thorbjørn Jagland i Linos-Alexandre Sicilianos, oraz w roli moderatora dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji, dr hab. Katarzyna Pisarska.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego od 2006 roku przyznaje nagrodę „Rycerz Wolności” dla wybitnych postaci, które przyczyniły się do promocji wartości reprezentowanych przez generała Kazimierza Pułaskiego czyli wolności, sprawiedliwości oraz demokracji. Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Prezesa Fundacji Zbigniewa Pisarskiego co roku przyznaje nagrodę, której wręczenie następuje podczas uroczystej gali w trakcie trwania konferencji Warsaw Security Forum oraz podczas ceremonii otwarcia w Europejskiej Akademii Dyplomacji. Każdy z laureatów otrzymuje ręcznie wykonaną replikę szabli gen. Pułaskiego.

Thorbjørn Jagland, Sekretarz Generalny Rady Europy w latach 2009-2019

Przed dołączeniem w struktury Rady Europy, Thorbjørn Jagland pełnił funkcję Premiera Królestwa Norwegii (1996-97) oraz Ministra Spraw Zagranicznych (2000-2001). Przez 15 lat był również członkiem norweskiego parlamentu, a w latach 2005-2009 obejmował stanowisko Przewodniczącego. Obecnie Thorbjørn Jagland jest członkiem Norweskiego Komitetu Noblowskiego – komisji nominującej do Pokojowej Nagrody Nobla; Przewodniczącym Zarządu Dyrektorów Oslo Centre for Peace and Human Rights, oraz członkiem Międzynarodowego Zarządu Gubernatorów Peres Center for Peace and Innovation.