Wybrane odznaczenia, nagrody i wyróżnienia

Wybrane odznaczenia, nagrody i wyróżnienia

 • Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (20 września 1944 r., na rozkaz komendanta Okręgu Warszawa AK gen. Antoniego Chruściela „Montera”, wniosek szefa Biura Informacji i Propagandy KG AK płk Jana Rzepeckiego);

 • Krzyż Walecznych (4 października 1944 r.);

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (18 kwietnia 1963 r.; na wniosek Żydowskiego Instytutu Historycznego, „za pomoc udzielaną Żydom w trakcie wojny”);

 • Dyplom „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” (Izrael 1963);

 • Medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” (Izrael 1966);

 • Pierścień Honorowy Austriackiego Pen Clubu za zasługi dla współpracy kulturalnej polsko-austriackiej (Austria, Wiedeń 1977);

 • Nagroda Herdera (Austria, Wiedeń 1983);

 • Dyplom uznania American Jewish Committee (USA, Nowy Jork, 1984);

 • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Polonia Restituta (Wielka Brytania, Londyn, 1986; z rąk Prezydenta Edwarda Raczyńskiego);

 • Nagroda Pokojowa Księgarstwa Niemieckiego (RFN, Frankfurt nad Menem, 1986);

 • Wielki Krzyż Zasługi Orderu Zasługi RFN (RFN, Bonn 1991);

 • Krzyż Honorowy za Naukę i Sztukę I Klasy (Austria, Wiedeń 1993);

 • Nagroda Europy Środkowej (Austria, Wiedeń 1994);

 • Złota Odznaka Honorowa na Wstędze za Zasługi dla Republiki Austrii (Austria, Wiedeń 1995);

 • Nagroda Romano Guardiniego (RFN, Monachium 1995);

 • Nagroda Mostu Miasta Regensburg (RFN, Regensburg 1995);

 • Nagroda Biskupstwa Essen im. Heinricha Braunsa (RFN, Essen 1996);

 • Złoty Medal Towarzystwa im Gustawa Stressemanna „w uznaniu zasług dla pojednania i porozumienia pomiędzy Polakami i Niemcami“ (RFN, Moguncja 1996);

 • Nagroda Instytutu im. Heinricha Heinego (RFN, Duesseldorf 1996);

 • Medal Zasługi Badenii-Wirtembergii (RFN, Stuttgart 1997);

 • Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą Orderu Zasługi RFN (RFN, Bonn 1997);

 • Medal Jedności i Pokoju św. Liberiusza (RFN, Paderborn 1997);

 • Medal za Szczególne Zasługi dla Bawarii w Zjednoczonej Europie (RFN, Monachium 1998);

 • Honorowy Medal „Pro meritis” Wspólnoty Obozowej Mauthausen (Austria, Mauthausen 2001);

 • Krzyż Wielki Orderu Zasługi RFN „za pracę na rzecz pojednania między Polakami, Niemcami i Żydami” (RFN, Berlin, 2001);

 • Order Orła Białego (Warszawa, 1995);

 • Nagroda Humanistyczna Związku Filologów Klasycznych (RFN, Kolonia 2001);

 • Nagroda Eugena Kogona (RFN, Königstein im Taunus 2002);

 • Międzynarodowa Nagroda Miasta Goerlitz / Zgorzelec (RFN, Goerlitz 2002);

 • Nagroda im. Grzegorza Jakubowskiego – Kustosz Pamięci Narodowej (Kraków 2004);

 • Nagroda TOTUS (Warszawa, 2004; „za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”);

 • Medal Tolerancji Towarzystwa im. Ludwika Zamenhofa (Białystok 2006);

 • Międzynarodowa Nagroda św. Wojciecha (Słowacja, Bratysława 2007);

 • Europejska Nagroda Fundacji „Pro Europa” (RFN, Frankfurt nad Odrą 2008);

 • Nagroda im. Adama Mickiewicza za zasługi dla współpracy Polsko-Francusko-Niemieckiej w ramach Trójkąta Weimarskiego (RFN, Weimar 2008);

 • Nagroda Miasta Kassel „Szkło Rozsądku” (RFN, Kassel 2008);

 • Nagroda Europejska Towarzystwa Coudenhove-Kalergi (Austria, Wiedeń 2008);

 • Nagroda Towarzystwa Niemieckiego za Porozumienie Polsko-Niemieckie (RFN, Berlin 2008);

 • Nagroda Wolności Wolnego Uniwersytetu w Berlinie (RFN, Berlin 2008);

 • Europejska Nagroda Praw Obywatelskich Sinti i Romów (RFN, Berlin 2008);

 • Wawrzyn Mowy Polskiej (2008);

 • Magdeburg Nagroda Cesarza Ottona (Kaiser-Otto-Preis) „w uznaniu wieloletniego zaangażowania na rzecz polityki pojednania i porozumienia polsko – niemieckiego jako istotnego elementu jednoczącej się Europy” (RFN, Magdeburg 2009);

 • Nagroda Rychezy (Richeza-Preis) landu Północna Nadrenia-Westfalia (RFN, Opactwo Brauweiler koło Dusseldorfu 2009);

 • Nagroda Józefa Krainera (Austria, Graz 2008);

 • Nagroda Wolności Rady Atlantyckiej (Atlantic Council Freedom Award), wręczona podczas Wroclaw Global Forum (Wrocław, 1 czerwca 2012);

 • Wielki Krzyż Zasługi Zakonu Kawalerów Maltańskich, wręczony przez Wielkiego Mistrza Zakonu Kawalerów Maltańskich Matthew Festinga (Rzym, 20 czerwca 2012);

 • Order Podwójnego Białego Krzyża II Klasy Republiki Słowackiej (Warszawa, 12 września 2012);

 • Złota Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Księgarzy Polskich (Warszawa 2013);

 • Medal im. Elie Wiesela przyznany z okazji 20. rocznicy powstania waszyngtońskiego Muzeum Holokaustu (United States Holocaust Memorial Museum) Nieoficjalne przekazanie laureatowi nagrody odbyło się w Warszawie 31 lutego 2013. Oficjalna uroczystość, bez udziału laureata, miała miejsce 28 kwietnia 2013 w Waszyngtonie;

 • Odznaka Honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” (Warszawa 2013);

 • Złoty Medal Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Labor Omnia Vincit za krzewienie idei pracy organicznej (wręczony w Kancelarii Premiera w Warszawie 30 maja 2014 r.);

 • Nagroda Specjalna Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Lublina (wręczona w Kancelarii Premiera w Warszawie 4 lipca 2014 r.);

 • Medal za zasługi dla Meklemburgii (RFN, Greifswald 2014);

 • Medal Pamiątkowy Związku Powstańców Warszawskich z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego (przyznany w 2014 r., wręczony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 13 marca 2015 r.).

Doktoraty honoris causa:

 • Polski Uniwersytet Na Obczyźnie (PUNO) – Londyn, Wielka Brytania, 1981 r.;

 • Hebrew College – Baltimore, USA, 1984 r.;

 • Uniwersytet Wrocławski – Wrocław, 1994 r.;

 • Uniwersytet Phillipa w Marburgu, RFN, 2001 r.;

 • Uniwersytet Warszawski – Warszawa, 22 listopada 2002 r.;

 • Uniwersytet Gdański – Gdańsk, 29 września 2005 r.;

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski – Lublin, 29 stycznia 2008 r.;

 • Uniwersytet Opolski – Opole, 10 marca 2008 r.;

 • Uniwersytet Hajfy – Hajfa (Izrael) – 4 czerwca 2008 r.;

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – 4 czerwca 2009 r.;

 • Uniwersytet Łódzki – 16 września 2009 r.

Obywatelstwa honorowe: Warszawy, Gdyni, Wrocławia, Szczecina, Sopotu, Dolnego Śląska, Gminy Oświęcim (2012), Krakowa (2013), Gminy Baranów (2013), Opola (2014); Honorowe Obywatelstwo Państwa Izrael (15.07.1991 r.),