Publikacje

Publikacje

 

 • „Ten jest z Ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-1945” (oprac. wspólnie z Zofią Lewinówną; Znak 1967, 1969, 2007, 2013);

 • „Warszawski pierścień śmierci 1939-1944” (1967, 1970, 2008; ponadto wydania w języku angielskim 1968 i niemieckim 1970);

 • „Kronika wydarzeń w Warszawie 1939-1949” (oprac.; wspólnie z Bogdanem Brzezińskim i Leszkiem Moczulskim; Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1970);

 • „1859 dni Warszawy” (szkic wstępny: Aleksander Gieysztor; bibliografia prac W. Bartoszewskiego: Zofia Steczowicz-Sajderowa; indeks: Zofia Bartoszewska; Znak 1974; wydanie 2 uzupełnione: 1984; wydanie 3 poprawione i uzupełnione: Znak 2008);

 • „Los Żydów Warszawy 1939-1943. W czterdziestą rocznicę powstania w getcie warszawskim” (Puls, Londyn 1983);

 • „Das Warschauer Getto wie es wirklich war. Zeugenbericht eines Christen“ (1983; także wydanie amerykańskie i angielskie);

 • „Herbst der Hoffnungen: es lohnt sich, anständig zu sein“ (Herder 1983);

 • „Jesień nadziei: warto być przyzwoitym” (II obieg; tł. z wydania zach.-niem.; posłowie Reinholda Lehmanna; [Lublin]: Spotkania 1984, 1986);

 • „Dni walczącej stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego” (Aneks, Londyn 1984; Krąg, Warszawa 1984 [II obieg]; Alfa 1989; Świat Książki 2004, 2008);

 • „Metody i praktyki Bezpieki w pierwszym dziesięcioleciu PRL” (pod pseud. Jan Kowalski; II obieg; Grupy Polityczne „Wola”, Ogólnopolski Komitet Oporu Robotników „Solidarność” 1985; Biuletyn Łódzki 1985; Apel 1986; Rota 1986);

 • „Aus der Geschichte lernen? Aufsätze und Reden zur Kriegs- und Nachkriegsgeschichte Polens“ (przedmowa: Stanisław Lem; Deutscher Taschenbuch, Monachium 1986);

 • „Syndykat zbrodni” (wspólnie z Urszulą Doroszewską; pod pseudonimem „ZZZ”; Editions Spotkania, Paryż 1986; wydanie 2: Editions Spotkania, Warszawa 2016);

 • „Uns vereint ein vergossenes Blut. Juden und Polen in der Zeit der Endlösung“ (1987);

 • „Na drodze do niepodległości” (Editions Spotkania, Paryż 1987);

 • „Polen und Juden in der Zeit der »Endlösung«“ (Informationszentrum im Dienste der christlich-jüdischen Verständigung, Wiedeń 1990);

 • „Warto być przyzwoitym. szkic do pamiętnika” (II obieg; CDN 1988);

 • „Warto być przyzwoitym. Teksty osobiste i nieosobiste” (Polskie tłumaczenie książki pt.: „Herbst der Hoffnungen: es lohnt sich, anständig zu sein”; Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze” 1990; wydanie 2 zmienione: 2005);

 • „Kein Frieden ohne Freiheit. Betrachtungen eines Zeitzeugen am Ende des Jahrhunderts“ (2000);

 • „Ponad podziałami. Wybrane przemówienia i wywiady – lipiec-grudzień 2000” (Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2001);

 • „Wspólna europejska odpowiedzialność. Wybrane przemówienia i wywiady, styczeń-lipiec 2001” (Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2001);

 • „Moja Jerozolima, mój Izrael. Władysław Bartoszewski w rozmowie z Joanną Szwedowską” (posłowie: Andrzej Paczkowski; Rosner i Wspólnicy 2005);

 • „Und reiß uns den Hass aus der Seele“ (Deutsch-Polnischer Verlag 2005);

 • „Władysław Bartoszewski: wywiad-rzeka” (rozmowy z Michałem Komarem; Świat Książki 2006);

 • „Dziennik z internowania. Jaworze 15.12.1981-19.04.1982” (Świat Książki 2006, 2011);

 • „Pisma wybrane 1942-1957, Tom I” (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas” 2007);

 • “Pisma wybrane 1958-1968, Tom II” (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas” 2007);

 • „…mimo wszystko. Wywiadu rzeki księga druga” (rozmowy z Michałem Komarem; Świat Książki 2008);

 • „Opuszczeni bohaterowie Powstania Warszawskiego” (Biały Kruk 2008; fotografie Adama Bujaka i Eugeniusza Lokajskiego);

 • „Pisma wybrane 1969-1979, Tom III” (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas” 2009);

 • „Powstanie Warszawskie” (Świat Książki 2009, 2014);

 • „Doświadczenia lat wojny 1939-1945” (Znak 2009);

 • „O Niemcach i Polakach. Wspomnienia. Prognozy. Nadzieje” (Wydawnictwo Literackie 2010);

 • „Życie trudnie, lecz nie nudne” (Znak 2010);

 • „Środowisko naturalne” (Świat Książki 2010);

 • „Mój Auschwitz” (Znak 2010);

 • „I była dzielnica żydowska w Warszawie” (wspólnie z Markiem Edelmanem; Dom Wydawniczy PWN 2010);

 • „Pisma wybrane 1980-1990, Tom IV” (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas” 2010)

 • „Kropla drąży skałę? Co mówiłem do Niemców i o Niemcach przez ponad pół wieku” (Dom Wydawniczy PWN 2011)

 • „Pod prąd. Moje środowisko niepokorne 1945-55. Wspomnienia dziennikarza i więźnia” (Dom Wydawniczy PWN 2011)

 • „Pisma wybrane 1991-2001, Tom V” (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas 2011)

 • „Wiosna jesienią – Październik ’56. Moje środowisko niepokorne 1955-63; marzenia, nadzieje, rzeczywistość” (Wydawnictwo Naukowe PWN 2012)

 • „To, co najważniejsze” (Dom Wydawniczy PWN 2012)

 • „O Żegocie. Relacja poufna sprzed pół wieku” (Dom Wydawniczy PWN 2013)

 • „Mój PEN Club” (rozmowy z Adamem Pomorskim i Iwoną Smolką; Dom Wydawniczy PWN 2013)

 • „Pisma wybrane 2002-2012, tom VI” (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas” 2013);

 • „Mimo wszystko” (nowe, połączone wydanie książek: „Władysław Bartoszewski: wywiad-rzeka” i „…mimo wszystko. Wywiadu rzeki księga druga”, Dom Wydawniczy PWN / Agora 2013);

 • „Bóg, Honor, Obczyzna. Przyjaciele znad Jordanu i Tamizy” (Dom Wydawniczy PWN 2014);

 • „Kryptonim »Bonza«” (Dom Wydawniczy PWN 2015);

 • „Prawda leży tam, gdzie leży” (Dom Wydawniczy PWN 2016).