Zakończenie XI edycji AMD

Zakończenie XI edycji AMD

W dniach 29-31 maja odbył się VIII zjazd Akademii Młodych Dyplomatów, zamykający XI. edycję programu.

Podczas 8 zjazdów ponad 200 studentów AMD miało okazję spotkać wybitnych przedstawicieli świata polityki, dyplomacji i nauki. Oprócz zajęć, w czasie których uczestnicy mieli okazję rozwijać swoje umiejętności i kompetencje przydatne w przyszłej pracy w środowisku międzynarodowym, studenci uczestniczyli w wybranych przez siebie zajęciach specjalizacyjnych – Służbie Zagranicznej, Organizacjach Międzynarodowych lub Dyplomacji Unii Europejskiej.

Nasi studenci reprezentowali nie tylko wszystkie regiony Polski, ale również inne kraje. Połączyły ich wspólna pasja, zainteresowania i plany na przyszłość. Tym bardziej jesteśmy dumni z nowych przyjaźni zadzieżgniętych w czasie AMD. Jeśli chcesz aplikować i dołączyć do grona studentów AMD, zapraszamy tutaj po więcej informacji.

Ostatni wykład w czasie XI. edycji AMD poprowadziła prof. Hanna Suchocka, Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej (2001-2013) i Zakonie Maltańskim (2002-2013), Minister Sprawiedliwości (1997-2000), Prokurator Generalny (1997-2000), Premier Rządu RP (1992-1993). Pani Premier w swoim wystąpieniu pt.: “Dyplomacja watykańska” omówiła historię powstania Stolicy Apostolskiej oraz szczegółowo przedstawiła reguły obowiązujące watykańskich dyplomatów. W piątek 29 maja Ambasador Jerzy M. Nowak, przedstawiciel RP przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Biurze NZ i UNIDO w Wiedniu (1992-97) i Hiszpanii (2000-02). Ambasador i Stały Przedstawiciel Polski przy NATO oraz UZE w Brukseli (2002-07), Przewodniczący w Radzie Północno-Atlantyckiej NATO (2005-07) i profesor uniwersytecki przedstawił słuchaczom swoją koncepcję modelu dobrego dyplomaty, dzieląc się jednocześnie obserwacjami i spostrzeżeniami ze swojej długoletniej praktyki w zawodzie. Po wykładach słuchacze mieli okazję zadać dodatkowe pytania oraz poprosić o dedykację zarówna Premier. Suchockiej, jak i Ambasadora Nowaka na książkach ich autorstwa.

W czasie jedenastej edycji AMd odwiedziły m.in. takie osobistości jak: prof. Danuta Hübner, dr Włodzimierz Cimoszewicz,prof. Grzegorz W. Kołodko, dr Paweł Kowal oraz wielu innych znamienitych gości. Uczestnicy korzystali także z szerokiej oferty zajęć, takich jak savoir-vivre, negocjacje, bezpieczeństwo energetyczne, wystąpienia publiczne, przywództwo i wiele innych. Ponadto, studenci mieli także możliwość wzięcia udziału w konferencji międzynarodowej pt.: Poland and Germany: How to Respond to Russia?, która była częścią dorocznej sesji wyjazdowej każdej edycji AMD. Uroczystego otwarcia dokonał dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, prof. Tomasz Domański. Następnie dr Jacek Saryusz-Wolski, europoseł, wygłosił wykład wprowadzający nt. relacji między Unią Europejską, Rosją i Ukrainą. Na konferencji poruszano również temat zmiany wektorów polityki zagranicznej Rosji, bezpieczeństwa energetycznego w Europie oraz koncepcji “rosyjskości” jako narzędzia zarówno rosyjskiej polityki wewnętrznej jak i zewnętrznej.

Dziękujemy uczestnikom XI. edycji za wspólne przemiłe chwile!

Akademia Młodych Dyplomatów to roczny program dyplomatyczny stworzony dla osób, które pragną związać swoją przyszłość z instytucjami europejskimi, polską służbą zagraniczną, czy organizacjami międzynarodowymi.
By aplikować lub dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj lub skontaktuj z koordynatorem Akademii Młodych Dyplomatów, p. Małgorzatą Zawadzką (mzawadzka@diplomats.pl), tel. +48 22 378 11 98.