Ostatnia tura rekrutacji do XIII edycji Akademii Młodych Dyplomatów rozpoczęta!

Ostatnia tura rekrutacji do XIII edycji Akademii Młodych Dyplomatów rozpoczęta!

Akademii Młodych Dyplomatów to jedyny taki program w Polsce i corocznie gromadzi ponad 200 osób z 50 różnych krajów. W międzynarodowej atmosferze uczestnicy zdobędą nowe doświadczenie i poszerzą praktyczną wiedzę z zakresu dyplomacji. Cytując jednego z naszych absolwentów: Akademia Młodych Dyplomatów jest kuźnią przyszłych liderów!

 

8 POWODÓW CZEMU WARTO DOŁĄCZYĆ DO NASZEGO PROGRAMU:

 

  • Uczestnicy AMD, to osoby na początku kariery zawodowej o podobnych AMBICJACH, ZAINTERESOWANIACH i PASJACH, dzięki czemu wspierają się w dążeniu do szczytu dyplomatycznej kariery. Wielu naszych absolwentów zajmuje w tym momencie wysokie stanowiska w organizacjach międzynarodowych i w MSZ;

  • Uczestnicy AMD nawiązują nowe kontakty oraz mają możliwość dołączenia do sieci Alumnów liczącej ponad 5000 osób z całego świata;

  • Uczestnicy AMD wybierają spośród 3 unikalnych na polskim rynku specjalizacji – 2 w języku angielskim oraz 1 w języku polskim (Organizacje Międzynarodowe, Bezpieczeństwo Międzynarodowe, Polska Służba Zagraniczna), gdzie poruszane będą między innymi takie tematy jak: protokół dyplomatyczny, struktury Unii Europejskiej, NATO, ONZ, praca z mediami, dyplomatyczny savoir-vivre, przemowy publiczne, itp.;

  • Uczestnicy AMD czerpią wiedzę od wybitnych osobistości ze świata polityki i nauki (w poprzednich edycjach naszymi gośćmi byli: prof. Władysław Bartoszewski, prof. Zbigniew Brzeziński, prof. Danuta Hübner, prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezydent Lech Wałęsa, prof. Grzegorz W. Kołodko, senator Richard Lugar, dr Włodzimierz Cimoszewicz, dr Aleksandr Milinkievich, prezydent Litwy Valdas Adamkus i dr Javier Solana);

  • Uczestnicy AMD biorą udział w ponad 70 godzinach zajęć praktycznych, prowadzonych przez doświadczoną kadrę trenerów i wykładowców, którzy na co dzień pracują w placówkach dyplomatycznych, dzięki czemu ich wiedza jest wiedzą praktyczną, a nie tylko książkową;

  • Uczestnicy AMD otrzymują prestiżowy dyplom ukończenia programu, który jest rozpoznawalny przez wiele instytucji na całym świecie;

  • Uczestnicy AMD podczas trwania Programu odkryją dynamiczną i inspirującą Warszawę;

  • Uczestnicy AMD otrzymują dostęp Biura karier, gdzie pojawią się atrakcyjne oferty staży i praktyk związanych ze stosunkami międzynarodowymi.

Jednocześnie ten program to idealna platforma do wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń. Program jest skierowany do młodych osób, studentów oraz absolwentów, którzy czują potrzebę zmiany swojego otoczenia i chcą podjąć pierwsze kroki, by dzięki swoim działaniom wpływać na najbliższe im środowisko.

Zapisy do 7 listopada! DOŁĄCZ!