Rekrutacja do XIII edycji jest obecnie zamknięta. 
Rekrutacja do XIV edycji zostanie ogłoszona w 2017. 

Program zawiera:

 • 6 trzydniowych zjazdów w Warszawie. Każda sesja składa się z:

  • sesji głównej z wybitnymi postaciami polityki;

  • piątkowej dyskusji;

  • 5 godzin warsztatów dla każdej specjalizacji;

  • nieobowiązkowe warsztaty dodatkowe w niedzielę;

 • sesja warsztatowa;

 • sesja wyjazdowa poza Warszawą (zakwaterowanie i wyżywienie pokrywa EAD);

 • wizyty studyjne w ambasadach i siedzibach instytucji.

Pobierz program XIII edycji AMD

Program nie pokrywa:

 • wyżywienia i zakwaterowania w Warszawie;

 • kosztów podróży.

Koszt

 • 3195 zł

 • 3295 zł (płatność w ratach)

Wymagania formalne:

 • ukończone 18 lat;

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej B2);

 • status studenta lub absolwenta.

Regulamin

Regulamin jest dostępny tutaj.

AMD13 Harmonogram

 • 3.12.2016 – Inauguracja;

 • 9-11.12.2016 – I zjazd;

 • 13-15.01.2017 – II zjazd – sesja wyjazdowa;

 • 3-5.02.2017 – III zjazd;

 • 3-5.03.2017 – IV zjazd;

 • 31.03-2.04.2017 – V zjazd;

 • 21-23.04.2017 – VI zjazd;

 • 26-28.05.2017 – VII zjazd;

 • 9-11.06.2017 – VIII zjazd.

Specjalizacje

International Organizations
(w jęz. angielskim)

Polska Służba Zagraniczna
(w jęz. polskim)

Praca w MSZ

International Security
(w jęz. angielskim).

Rekrutacja:

By aplikować na XIII edycję Akademii Młodych Dyplomatów, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Im dokładniej wypełnisz formularz, tym lepiej.

 

Drugim etapem rekrutacji jest telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna. Po okołu tygodniu od aplikowania otrzymasz mail z dokładną informacją. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje o przyjęciu na program w oparciu o aplikację oraz rozmowę.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń w ostatniej turze rekrutacji upłynął 14 listopada 2016 (wyniki zostały ogłoszone 21 listopada 2016)

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Urszulą Michalską, umichalska@diplomats.pl

Stypendia

Uprzejmie informujemy, iż termin nadsyłania aplikacji stypendialnych upłynął 26 września 2016. 

Nadal mogą Państwo wypełnić ogólny formularz dostępny poniżej.

Dane personalne / PERSONAL INFORMATION

Adres zamieszkania / PLACE OF RESIDENCE

Wykształcenie / EDUCATION

Doświadczenie / EXPERIENCE

Znajomość języków obcych / FOREIGN LANGUAGES PROFICIENCY

Specjalizacja / SPECIALIZATION

I hereby authorize the European Academy of Diplomacy to process my personal data included in my application for the needs of the following recruitment processes for the Academy of Young Diplomats in accordance with the Personnel Protection Act 29.08
Process my personal data included in this application along with attached photograph in purpose of 13th AYD Students Almanac shared exclusively with students of on-going edition of the program

Stypendia

Uprzejmie informujemy, iż termin nadsyłania aplikacji stypendialnych upłynął 26 września 2016. 

Nadal mogą Państwo wypełnić ogólny formularz dostępny powyżej.

Studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranci

Liderzy społeczni z Gruzji, Mołdawii, Polski i Ukrainy

Członkowie Forum Młodych Dyplomatów