Sesja wyjazdowa Akademii Młodych Dyplomatów

Sesja wyjazdowa Akademii Młodych Dyplomatów

14 stycznia 2017 roku Europejska Akademia Dyplomacji wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce zorganizowała, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, międzynarodową konferencję pt: „The EU Migration & Refugee Crisis” w której wzięło udział ponad 200 młodych liderów z 40 krajów. W trakcie 3 paneli, uczestniczyli mieli możliwość przedyskutowania najważniejszych problemów związanych z kryzysem uchodźczym, percepcją zjawiska migracji w krajach wyszehradzkich, problemami uchodźców, islamofobii i wzrostu prawicowych partii w Europie. Paneliści z Grecji, Tunezji, Polski, Węgier, Czech oraz Niemiec skupili się głównie na kwestiach kryzysu migracyjnego w ich krajach oraz przedstawili wyzwania stojące przed polityką migracyjną Unii Europejskiej.

Konferencja odbyła się w ramach sesji wyjazdowej programu Akademia Młodych Dyplomatów. Ponadto, w wydarzeniu udział wzięli uczestinicy VSPS Migration program – projektu realizowanego przez EAD wspólnie z Radą Europy. Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszym partnerom: Fundacji Konrada Adenauera w Polsce, Fundacji Roberta Boscha, Radzie Europy, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Instytutowi Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.