The EU Migration and Refugee Crisis – perspectives from Visegrad & Germany

The EU Migration and Refugee Crisis – perspectives from Visegrad & Germany

W sobotę, 14 stycznia 2017, w Krakowie, odbędzie się jednodniowa konferencja o tematyce migracyjnej w Unii Europejskiej oraz kryzysu uchodźców, pt. „The EU Migration and Refugee Crisis – perspectives from Visegrad & Germany Conference”. Wydarzenie organizowane jest przez Europejską Akademię Dyplomacji (EAD), we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Fundacją Konrada Adenauera. Konferencja ma miejsce w Sali Audytorium Maksimum na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Wydarzenie to jest częścią XIII edycji Akademii Młodych Dyplomatów programu (AMD).

Program konferencji obejmuje następujące moduły:

  • Zarządzanie kryzysem migracji i uchodźców w UE: doświadczenia i wyzwania.

  • Postrzeganie imigracji w 4 krajach Wyszehradzkich oraz w Niemczech: czy jest możliwa solidarność między państwami i ludźmi wewnątrz struktur UE?

  • Uchodźcy, islamofobia i powstanie skrajnie prawicowych partii w Europie – dlaczegopowinniśmy się martwić?

Międzynarodowy charakter podkreślają prelegenci z Czech, Niemiec, Grecji, Węgier, Polski oraz Tunezji.

Partnerami konferencji są: Uniwersytet Jagielloński, Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja Roberta Boscha, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Szkoła Główna Handlowa, Wyszehradzka Szkoła Studiów Politycznych Rady Europy.

Konferencja rozszerza zakres wiedzy na temat polityki migracyjnej UE oraz kryzysu migracyjnego i kryzysu uchodźców.