Aplikuj na stypendia Fundacji PZU!

Aplikuj na stypendia Fundacji PZU!

Jeszcze tylko do 30 września przyjmujemy zgłoszenia na stypendia na Akademię Młodych Dyplomatów finansowane dzięki wsparciu Fundacji PZU. W tym roku EAD przyzna 10 pełnych stypendiów dla najbardziej obiecujących młodych polskich liderów z miast poniżej 70 tys. oraz obszarów wiejskich.

Stypendyści dołączą do 200 młodych liderów z ponad 60 krajów, którzy będą się kształcić w ramach 3 unikalnych specjalizacji – 2 w języku angielskim oraz 1 w języku polskim (Organizacje Międzynarodowe, Bezpieczeństwo Międzynarodowe, Polska Służba Zagraniczna). Stypendium pokryje koszt udziału w AMD. Informujemy, że stypendium nie pokrywa kosztów zakwaterowania, transportu oraz wyżywienia w trakcie trwania programu.

Termin przesyłania zgłoszeń: 30 września!

Więcej