Coachingowy styl zarządzania

Szkolenie pokazuje coaching od praktycznej strony do wykorzystania w zarządzaniu. Bazując na zasobach kompetentnego pracownika pomaga przełożonemu motywująco delegować, egzekwować, udzielać feedbacku. Prowokuje do stawiania ważnych, rozwojowych pytań. Powstrzymuje przed nadgorliwością z jednej i zbytnią „ostrością” z drugiej strony w interwencjach menedżerskich. Uczy dawania i powiększania przestrzeni, w celu zwiększania samodzielności i brania odpowiedzialności za efekty decyzji podwładnych. Umożliwia również pogłębienie autorefleksji nad własnym sposobem zarządzania i wyznaczenia własnych celów rozwojowych menedżerowi – uczestnikowi.

 PO SZKOLENIU UCZESTNIK BĘDZIE POTRAFIŁ:

  • Poprowadzić rozmowę coachingową wg modelu GROW

  • Konstruować mocne pytania

  • Udzielać coachingowej informacji zwrotnej

  • Wykorzystać coachingowy styl pracy do rozwijania samodzielności i odpowiedzialności pracowników

 TRENER: Remigiusz Pik

Absolwent Szkoły Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, certyfikowany trenerem biznesu, coach ICC oraz mentor, członkek zarządu Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR. Jest praktykiem biznesu – sprzedawał i zarządzał zespołami odpowiadając za aktywną sprzedaż usług. Posiada ponad 8000 godzin doświadczenia w pracy na sali szkoleniowej, popartego wieloma referencjami w zakresie rozwoju kompetencji sprzedażowych, trenerskich i menedżerskich.  Prowadzi sesje coachingowe dla kadry menedżerskiej. Podczas warsztatów szkoleniowych wykorzystuje własne doświadczenie korporacyjne – świadomość mechanizmów, współzależności oraz nastawienia na efekt. Ta baza umożliwia mu skuteczne rozwijanie umiejętności biznesowych wśród kadry  menedżerskiej i sprzedażowej. Dba o podtrzymywanie profesjonalnych relacji z partnerami biznesowymi. Z satysfakcją obserwuje zmiany w firmach, które są efektem jego współpracy z odpowiedzialnymi, wartościowymi ludźmi. Empatia, zaangażowanie, efekt – to trzy słowa, które odzwierciedlają jego podejście do pracy szkoleniowo-coachingowej.

  • Dostarczenie wiedzy z obszaru coachingu – jego rodzajów, narzędzi i miejsca w zarządzaniu
  • Nabycie umiejętności posługiwania się coachingowym stylem zarządzania
  • Uświadomienie roli coachingu w skutecznym zarządzaniu oraz doskonaleniu umiejętności i postaw podwładnych

1. Czym jest coaching – założenia i definicje

2. Przygotowanie własne do rozmowy coachingowej

3. Przygotowanie podwładnych do coachingu

4. Podstawowe narzędzia coachingu

5. Elementy procesu coachingowego

6. Model GROW – symulacje w prowadzeniu rozmów coachingowych

7. Jak tworzyć plany rozwoju osobistego?