Coachingowy styl zarządzania

Szkolenie pokazuje coaching od praktycznej strony do wykorzystania w zarządzaniu. Bazując na zasobach kompetentnego pracownika pomaga przełożonemu motywująco delegować, egzekwować, udzielać feedbacku. Prowokuje do stawiania ważnych, rozwojowych pytań. Powstrzymuje przed nadgorliwością z jednej i zbytnią „ostrością” z drugiej strony w interwencjach menedżerskich. Uczy dawania i powiększania przestrzeni, w celu zwiększania samodzielności i brania odpowiedzialności za efekty decyzji podwładnych. Umożliwia również pogłębienie autorefleksji nad własnym sposobem zarządzania i wyznaczenia własnych celów rozwojowych menedżerowi – uczestnikowi.

 PO SZKOLENIU UCZESTNIK BĘDZIE POTRAFIŁ:

  • Poprowadzić rozmowę coachingową wg modelu GROW

  • Konstruować mocne pytania

  • Udzielać coachingowej informacji zwrotnej

  • Wykorzystać coachingowy styl pracy do rozwijania samodzielności i odpowiedzialności pracowników

 TRENER: Remigiusz Pik

Absolwent Szkoły Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, certyfikowany trenerem biznesu, coach ICC oraz mentor, członkek zarządu Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR. Jest praktykiem biznesu – sprzedawał i zarządzał zespołami odpowiadając za aktywną sprzedaż usług. Posiada ponad 8000 godzin doświadczenia w pracy na sali szkoleniowej, popartego wieloma referencjami w zakresie rozwoju kompetencji sprzedażowych, trenerskich i menedżerskich.  Prowadzi sesje coachingowe dla kadry menedżerskiej. Podczas warsztatów szkoleniowych wykorzystuje własne doświadczenie korporacyjne – świadomość mechanizmów, współzależności oraz nastawienia na efekt. Ta baza umożliwia mu skuteczne rozwijanie umiejętności biznesowych wśród kadry  menedżerskiej i sprzedażowej. Dba o podtrzymywanie profesjonalnych relacji z partnerami biznesowymi. Z satysfakcją obserwuje zmiany w firmach, które są efektem jego współpracy z odpowiedzialnymi, wartościowymi ludźmi. Empatia, zaangażowanie, efekt – to trzy słowa, które odzwierciedlają jego podejście do pracy szkoleniowo-coachingowej.

  • Dostarczenie wiedzy z obszaru coachingu – jego rodzajów, narzędzi i miejsca w zarządzaniu
  • Nabycie umiejętności posługiwania się coachingowym stylem zarządzania
  • Uświadomienie roli coachingu w skutecznym zarządzaniu oraz doskonaleniu umiejętności i postaw podwładnych

1. Czym jest coaching – założenia i definicje

2. Przygotowanie własne do rozmowy coachingowej

3. Przygotowanie podwładnych do coachingu

4. Podstawowe narzędzia coachingu

5. Elementy procesu coachingowego

6. Model GROW – symulacje w prowadzeniu rozmów coachingowych

7. Jak tworzyć plany rozwoju osobistego?

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP