First steps in Poland

Kurs pozwalający zdobyć podstawowe umiejętności językowe przydatne w codziennym życiu.

START:
Wrzesień 18, 2017
DURATION:
5 days

INSTRUCTORS:

Magdalena Rodziewicz
Polish language for diplomats trainer

Europejska Akademia Dyplomacji oferuje kurs nauki języka polskiego jako obcego „First steps in Poland” kierowany do wszystkich, którzy chcieliby zdobyć pierwsze umiejętności językowe pomagające w codziennych czynnościach i nauczyć się porozumiewać po polsku. Dzięki kursowi można nie tylko zdobyć umiejętności językowe, ale także nauczyć poruszać się w Polsce.

Umiejętności:

Uczestnik po odbyciu kursu uczy się podstawowych zwrotów i wyrażeń, umie się przedstawić i powiedzieć kilka słów o sobie, zna liczebniki, potrafi wykonywać codzienne czynności jak zamówienie taksówki i jedzenia w restauracji lub robienie zakupów, zna alfabet i podstawowe reguły wymowy i intonacji oraz umie czytać po polsku i przeliterować swoje imię i nazwisko, umie zapytać o drogę, umie zadawać proste pytania i udzielać prostych odpowiedzi, rozumie proste polecenia i informacje, umie prowadzić prosty dialog dotyczący życia codziennego gdy rozmówca mówi wolno i wyraźnie.

Najbliższe terminy:

  • 18.09.-22.09., od 8:45 do 12:00

  • 18.09.-22.09., od 16:00 do 19:15

Czas trwania:

5 dni po 4 godziny dziennie

Cena:

450zł