Komunikacja międzykulturowa

Komunikacja międzykulturowa

Komunikacja międzykulturowa to szkolenie którego celem jest zrozumienie przez uczestników roli kultury i jej wpływu na funkcjonowanie, komunikowanie się pracowników i partnerów pochodzących z różnych kręgów kulturowych.

Komunikacja międzykulturowa to szkolenie w wersji jedno- i dwudniowej, którego celem  jest  zrozumienie przez uczestników roli kultury i jej wpływu na funkcjonowanie,  komunikowanie się pracowników i partnerów pochodzących z różnych kręgów kulturowych. W warsztacie odnosimy się do wyzwań pojawiających się podczas spotkania kultur w środowisku pracy.

Program

Wersja podstawowa – 1 dzień

Szkolenie zawiera poniższe zagadnienia:

 • Wprowadzenie do różnic międzykulturowych
 • Komunikacja pozawerbalna
 • Wybrane koncepcje kultury
 • Stereotypy
 • Różne normy i wartości – wymiary kulturowe i ich wpływ na komunikację interpersonalną
 • Religie i tradycje różnych obszarów kulturowych.

Wersja rozszerzona – 2 dni

Szkolenie zawiera poniższe zagadnienia:

 • Wprowadzenie do różnic międzykulturowych. Wyzwania w kontakcie międzykulturowym.
 • Komunikacja pozawerbalna
 • Reakcje i strategie akulturacyjne
 • Koncepcje kultury i zjawiska zachodzące na styku kultur
 • Stereotypy i ich wpływ na kontakt międzykulturowy
 • Różne normy i wartości – wymiary kulturowe
 • Komunikacja
 • Porozumiewanie się i negocjowanie w sytuacjach konfliktu międzykulturowego.

Metodologia

W szkoleniu będą wykorzystywane następujące metody pracy

 • Gry interaktywne
 • Dyskusja
 • Symulacje
 • Quizy

Korzyści

 • Pozyskanie wiedzy z zakresu  różnic kulturowych i zjawisk występujących na styku kultur
 • Zrozumienie i pogłębienie umiejętności analizowania wartości, norm i zachowań w kontakcie międzykulturowym
 • Uświadomienie sobie własnych uwarunkowań kulturowych i ich wpływu na postrzeganie świata i zachowanie
 • Zdobycie umiejętności odczytywania komunikatów werbalnych i niewerbalnych zgodnie
  z obowiązującym w danej kulturze kodem komunikacyjnym
 • Uwrażliwienie na różnice międzykulturowe w procesie negocjowania i  rozwiązywania konfliktów
 • Praca nad  postawą akceptującą niejednoznaczność i odmienne punkty widzenia
 • Komunikacja międzykulturowa

Komunikacja międzykulturowa

Komunikacja międzykulturowa

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP