fbpx

Komunikacja międzykulturowa

Komunikacja międzykulturowa

Komunikacja międzykulturowa to szkolenie którego celem jest zrozumienie przez uczestników roli kultury i jej wpływu na funkcjonowanie, komunikowanie się pracowników i partnerów pochodzących z różnych kręgów kulturowych.

Komunikacja międzykulturowa to szkolenie w wersji jedno- i dwudniowej, którego celem  jest  zrozumienie przez uczestników roli kultury i jej wpływu na funkcjonowanie,  komunikowanie się pracowników i partnerów pochodzących z różnych kręgów kulturowych. W warsztacie odnosimy się do wyzwań pojawiających się podczas spotkania kultur w środowisku pracy.

Program

Wersja podstawowa – 1 dzień

Szkolenie zawiera poniższe zagadnienia:

 • Wprowadzenie do różnic międzykulturowych
 • Komunikacja pozawerbalna
 • Wybrane koncepcje kultury
 • Stereotypy
 • Różne normy i wartości – wymiary kulturowe i ich wpływ na komunikację interpersonalną
 • Religie i tradycje różnych obszarów kulturowych.

Wersja rozszerzona – 2 dni

Szkolenie zawiera poniższe zagadnienia:

 • Wprowadzenie do różnic międzykulturowych. Wyzwania w kontakcie międzykulturowym.
 • Komunikacja pozawerbalna
 • Reakcje i strategie akulturacyjne
 • Koncepcje kultury i zjawiska zachodzące na styku kultur
 • Stereotypy i ich wpływ na kontakt międzykulturowy
 • Różne normy i wartości – wymiary kulturowe
 • Komunikacja
 • Porozumiewanie się i negocjowanie w sytuacjach konfliktu międzykulturowego.

Metodologia

W szkoleniu będą wykorzystywane następujące metody pracy

 • Gry interaktywne
 • Dyskusja
 • Symulacje
 • Quizy

Korzyści

 • Pozyskanie wiedzy z zakresu  różnic kulturowych i zjawisk występujących na styku kultur
 • Zrozumienie i pogłębienie umiejętności analizowania wartości, norm i zachowań w kontakcie międzykulturowym
 • Uświadomienie sobie własnych uwarunkowań kulturowych i ich wpływu na postrzeganie świata i zachowanie
 • Zdobycie umiejętności odczytywania komunikatów werbalnych i niewerbalnych zgodnie
  z obowiązującym w danej kulturze kodem komunikacyjnym
 • Uwrażliwienie na różnice międzykulturowe w procesie negocjowania i  rozwiązywania konfliktów
 • Praca nad  postawą akceptującą niejednoznaczność i odmienne punkty widzenia
 • Komunikacja międzykulturowa

Komunikacja międzykulturowa

Komunikacja międzykulturowa

TOP