Korespondencja dyplomatyczna i urzędowa

Korespondencja Dyplomatyczna

REGULAMIN

START:
22 kwietnia, 2020
DURATION:
1 dzień

INSTRUCTORS:

Janusz Niesyto
Diplomatic protocol and civil service etiquette trainer.

Korespondencja dyplomatyczna i urzędowa

Szkolenie „Korespondencja dyplomatyczna i urzędowa” jest profesjonalnym kursem kompleksowo przygotowującym uczestników do redagowania i zarządzania korespondencją dyplomatyczną oraz służbową zgodną ze wzorcami zalecanymi do stosowania w urzędach, instytucjach rządowych i samorządowych.

Szkolenie jest prowadzone przez ambasadora tytularnego Janusza Niesyto, wieloletniego dyrektora Protokołu Dyplomatycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ambasadora RP w Szwajcarii i Finlandii.

Opis szkolenia:

Przedmiotem szkolenia będzie korespondencja dyplomatyczna w systemie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i w praktyce międzynarodowej oraz pożądane i rekomendowane standardy korespondencji urzędowej w Polsce oparte na wzorcach MSZ i doświadczeniu osobistym prelegenta.

Słuchacze zapoznają się z podstawowymi rodzajami dokumentów dyplomatycznych sporządzanych w komórkach MSZ oraz placówkach zagranicznych, za pomocą których Rzeczpospolita Polska komunikuje się ze światem zewnętrznym. Generalnie zostaną omówione sposoby komunikowania się państw, ich przedstawicieli i instytucji między sobą. W toku wykładów zostaną szczegółowo omówione i przeanalizowane rodzaje dokumentów dyplomatycznych, jak i mechanizmy ich powstawania w MSZ oraz sposoby i zasady ich sporządzania na szczeblu urzędniczym.

Słuchacze zapoznają się także z korespondencją należącą do kompetencji głowy państwa, szefa rządu i ministra spraw zagranicznych.

Zaprezentowane zostaną podstawowe zasady epistolografii polskiej zarówno prywatnej, jak i służbowej. Omówione zostaną problemy polskiego języka urzędowego i jego stylu, elementy formalne pism urzędowych i ich cechy zasadnicze. Przeanalizowane zostaną typowe błędy językowe, logiczne i ortograficzne. Słuchacze zapoznają się z wymogami i zasadami współczesnej netykiety.

Program:

 • Pojęcie korespondencji dyplomatycznej

 • Podmioty, przedmioty, forma, styl i język korespondencji dyplomatycznej

 • Korespondencja na szczeblu głowy państwa, szefa rządu i ministra spraw zagranicznych

 • Noty i inne pisma dyplomatyczne

 • Elementy formalne pisma urzędowego

 • Rodzaje dokumentów służbowych i ich cechy

 • Deklaracje, oświadczenia, komunikaty prasowe i inne pisemne formy przekazu stanowiska

 • Netykieta

Grupa docelowa:

Szkolenie zawodowe dla początkujących i zaawansowanych stażem urzędników ministerstw i urzędów centralnych, zwłaszcza tych pracujących w departamentach merytorycznych współpracujących lub mających kontakty z zagranicą. Polecamy to szkolenie również pracownikom organów samorządów terytorialnych, zwłaszcza tym, którzy prowadzą korespondencję z zakresu  współpracy miast partnerskich oraz osobom przygotowującym się do egzaminów w MSZ .

Metodologia:

Szkolenie opracowane przez Ambasadora Janusza Niesyto jest autorskim programem dogłębnie ujmującym zagadnienia korespondencji w oparciu o wieloletnie doświadczenia wykładowcy. Szkolenia składa się z dwóch części: wykładu i warsztatów. Podczas zajęć będą prezentowane archiwalne dokumenty dyplomatyczne i pisma urzędowe.

Cel szkolenia:

 • Praktyczne zapoznanie słuchaczy z tematyką korespondencji dyplomatycznej i umiejętnością jej redagowania

 • Zwiększenie kompetencji i sprawności w posługiwaniu się dokumentami urzędowymi

 • Podniesienie elementarnych kwalifikacji zawodowych pracowników urzędów i instytucji centralnych oraz organów samorządu terytorialnego różnych szczebli

Efekty kształcenia:

 • Umiejętność rozróżniania rodzajów pism dyplomatycznych.

 • Znajomość podstawowych zasad sporządzania korespondencji dyplomatycznej.

 • Umiejętność redagowania podstawowych not dyplomatycznych i pism okazjonalnych.

 • Poznanie tradycjonalnych zwrotów używanych w korespondencji dyplomatycznej.

 • Umiejętność redagowania elementarnych pism urzędowych.

 • Umiejętność sporządzania oświadczeń dla prasy i komunikatów prasowych.

 • Poznanie podstawowych kanonów korespondencji internetowej.

Nasze atuty:

 • Szkolenie prowadzone przez doświadczonego wykładowcę, długoletniego urzędnika państwowego i dyrektora departamentu

 • Indywidualne konsultacje z trenerem

 • Zapoznanie się z oryginalnymi pismami dyplomatycznymi i urzędowymi z różnych instytucji

 • Pakiet materiałów szkoleniowych i edukacyjnych

 • Przerwy kawowe

 • Zajęcia w centrum Warszawy w wygodnym punkcie komunikacyjnym, blisko metra

 • 10-letnie doświadczenie w edukacji dyplomatycznej

 • Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji

590zł (plus 23%VAT)


W cenie m.in.:

 • materiały szkoleniowe i edukacyjne

 • przerwy kawowe

 • lunch

 • certyfikaty i zaświadczenia


Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

Dane do przelewu:

Europejska Akademia Dyplomacji

Bank ING

ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa
nr rachunku: 52 1050 1461 1000 0090 8070 5982
tytuł: „Korespondencja dyplomatyczna i służbowa – data szkolenia oraz imię i nazwisko”

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP