Korespondencja dyplomatyczna i urzędowa

Korespondencja Dyplomatyczna

DURATION:
1 - 2 dni

INSTRUCTORS:

Janusz Niesyto
Diplomatic protocol and civil service etiquette trainer.

Korespondencja dyplomatyczna i urzędowa

Szkolenie korespondencja dyplomatyczna i urzędowa jest profesjonalnym dwudniowym kursem kompleksowo przygotowującym uczestników do redagowania i zarządzania korespondencją dyplomatyczną oraz służbową zgodną ze wzorcami zalecanymi do stosowania w urzędach, instytucjach rządowych i samorządowych.
Szkolenie jest prowadzone przez emerytowanego ambasadora tytularnego Janusza Niesyto, byłego wieloletniego dyrektora Protokołu Dyplomatycznego w MSZ, ambasadora RP w Szwajcarii i Finlandii. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma książkę Korespondencja Dyplomatyczna Juliana Sutora.

Opis szkolenia:

Przedmiotem szkolenia będzie korespondencja dyplomatyczna w systemie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i w praktyce międzynarodowej oraz pożądane i rekomendowane standardy korespondencji urzędowej w Polsce oparte na wzorcach MSZ i doświadczeniu osobistym prelegenta.

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi rodzajami dokumentów dyplomatycznych sporządzanych w komórkach MSZ oraz placówkach zagranicznych, za pomocą których Rzeczpospolita Polska komunikuje się ze światem zewnętrznym. Generalnie zostaną omówione sposoby komunikowania się państw, ich przedstawicieli i instytucji między sobą. W toku wykładów zostaną szczegółowo omówione i przeanalizowane rodzaje dokumentów dyplomatycznych, jak i mechanizmy ich powstawania w MSZ oraz sposoby i zasady ich sporządzania na szczeblu urzędniczym.

Słuchacze zapoznają się także z dokumentami dyplomatycznymi wytwarzanymi przez instytucje innych państw oraz instytucji międzynarodowych, jak również z korespondencją należącą do kompetencji głowy państwa, szefa rządu i ministra spraw zagranicznych.

Zaprezentowane zostaną podstawowe zasady epistolografii polskiej zarówno prywatnej, jak i służbowej. Omówione zostaną problemy polskiego języka urzędowego i jego stylu, elementy formalne pism urzędowych i ich cechy zasadnicze. Przeanalizowane zostaną typowe błędy językowe, logiczne i ortograficzne. Słuchacze zapoznają się z wymogami i zasadami współczesnej netykiety.

Program:

 • Pojęcie korespondencji dyplomatycznej
 • Podmioty, przedmioty, forma, styl i język korespondencji dyplomatycznej
 • Elementy wyróżniające polską tradycję sztuki korespondencji i pism urzędowych
 • Korespondencja na szczeblu głowy państwa, szefa rządu i ministra spraw zagranicznych
 • Noty i inne pisma dyplomatyczne
 • Elementy formalne pisma urzędowego
 • Rodzaje korespondencji dyplomatycznej i ich cechy
 • Deklaracje, oświadczenia, komunikaty prasowe i inne pisemne formy przekazu stanowiska
 • Netykieta

Grupa docelowa:

Szkolenie zawodowe dla początkujących i zaawansowanych stażem urzędników ministerstw i urzędów centralnych, zwłaszcza tych pracujących w departamentach merytorycznych współpracujących lub mających kontakty z zagranicą. Polecamy to szkolenie również pracownikom organów samorządów terytorialnych, zwłaszcza tym, którzy prowadzą korespondencję z zakresu  współpracy miast partnerskich oraz osobom przygotowującym się do egzaminów w MSZ .

Metodologia:

Szkolenie opracowane przez Ambasadora Janusza Niesyto jest to autorskim programem dogłębnie ujmującym zagadnienia korespondencji w oparciu o wieloletnie doświadczenia wykładowcy. Szkolenia składa się z dwóch części: wykładu i warsztatów. Podczas zajęć będą prezentowane archiwalne dokumenty dyplomatyczne i pisma urzędowe.

Cel szkolenia:

 • Praktyczne zapoznanie słuchaczy z tematyką korespondencji dyplomatycznej i umiejętnością jej redagowania
 • Zwiększenie kompetencji i sprawności w posługiwaniu się dokumentami urzędowymi
 • Podniesienie elementarnych kwalifikacji zawodowych pracowników urzędów i instytucji centralnych oraz organów samorządu terytorialnego różnych szczebli

Efekty kształcenia:

 • umiejętność rozróżniania rodzajów pism dyplomatycznych
 • znajomość podstawowych zasad sporządzania korespondencji dyplomatycznej
 • umiejętność redagowania podstawowych not dyplomatycznych i pism okazjonalnych
 • poznanie tradycjonalnych zwrotów używanych w korespondencji dyplomatycznej w językach: polskim, francuskim i angielskim
 • umiejętność redagowania elementarnych pism urzędowych
 • umiejętność sporządzania oświadczeń dla prasy i komunikatów prasowych
 • poznanie podstawowych kanonów korespondencji internetowej
 • poznanie zasad prowadzenia korespondencji z instytucjami unijnymi.

Nasze atuty:

 • Szkolenie prowadzone przez doświadczonego wykładowcę, długoletniego urzędnika państwowego i dyrektora departamentu
 • Indywidualne konsultacje z trenerem
 • Zapoznanie się z oryginalnymi pismami dyplomatycznymi i urzędowymi z różnych instytucji
 • Pakiet materiały szkoleniowe i edukacyjne
 • Przerwy kawowe
 • Zajęcia w centrum Warszawy w wygodnym punkcie komunikacyjnym, bisko metra
 • 10 letnie doświadczenie w edukacji dyplomatycznej
 • Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji