fbpx

Korespondencja dyplomatyczna i urzędowa

Korespondencja Dyplomatyczna

REGULAMIN

START:
22 kwietnia, 2020
DURATION:
1 dzień

INSTRUCTORS:

Janusz Niesyto
Diplomatic protocol and civil service etiquette trainer.

Korespondencja dyplomatyczna i urzędowa

Szkolenie “Korespondencja dyplomatyczna i urzędowa” jest profesjonalnym kursem kompleksowo przygotowującym uczestników do redagowania i zarządzania korespondencją dyplomatyczną oraz służbową zgodną ze wzorcami zalecanymi do stosowania w urzędach, instytucjach rządowych i samorządowych.

Szkolenie jest prowadzone przez ambasadora tytularnego Janusza Niesyto, wieloletniego dyrektora Protokołu Dyplomatycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ambasadora RP w Szwajcarii i Finlandii.

Opis szkolenia:

Przedmiotem szkolenia będzie korespondencja dyplomatyczna w systemie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i w praktyce międzynarodowej oraz pożądane i rekomendowane standardy korespondencji urzędowej w Polsce oparte na wzorcach MSZ i doświadczeniu osobistym prelegenta.

Słuchacze zapoznają się z podstawowymi rodzajami dokumentów dyplomatycznych sporządzanych w komórkach MSZ oraz placówkach zagranicznych, za pomocą których Rzeczpospolita Polska komunikuje się ze światem zewnętrznym. Generalnie zostaną omówione sposoby komunikowania się państw, ich przedstawicieli i instytucji między sobą. W toku wykładów zostaną szczegółowo omówione i przeanalizowane rodzaje dokumentów dyplomatycznych, jak i mechanizmy ich powstawania w MSZ oraz sposoby i zasady ich sporządzania na szczeblu urzędniczym.

Słuchacze zapoznają się także z korespondencją należącą do kompetencji głowy państwa, szefa rządu i ministra spraw zagranicznych.

Zaprezentowane zostaną podstawowe zasady epistolografii polskiej zarówno prywatnej, jak i służbowej. Omówione zostaną problemy polskiego języka urzędowego i jego stylu, elementy formalne pism urzędowych i ich cechy zasadnicze. Przeanalizowane zostaną typowe błędy językowe, logiczne i ortograficzne. Słuchacze zapoznają się z wymogami i zasadami współczesnej netykiety.

Program:

 • Pojęcie korespondencji dyplomatycznej

 • Podmioty, przedmioty, forma, styl i język korespondencji dyplomatycznej

 • Korespondencja na szczeblu głowy państwa, szefa rządu i ministra spraw zagranicznych

 • Noty i inne pisma dyplomatyczne

 • Elementy formalne pisma urzędowego

 • Rodzaje dokumentów służbowych i ich cechy

 • Deklaracje, oświadczenia, komunikaty prasowe i inne pisemne formy przekazu stanowiska

 • Netykieta

Grupa docelowa:

Szkolenie zawodowe dla początkujących i zaawansowanych stażem urzędników ministerstw i urzędów centralnych, zwłaszcza tych pracujących w departamentach merytorycznych współpracujących lub mających kontakty z zagranicą. Polecamy to szkolenie również pracownikom organów samorządów terytorialnych, zwłaszcza tym, którzy prowadzą korespondencję z zakresu  współpracy miast partnerskich oraz osobom przygotowującym się do egzaminów w MSZ .

Metodologia:

Szkolenie opracowane przez Ambasadora Janusza Niesyto jest autorskim programem dogłębnie ujmującym zagadnienia korespondencji w oparciu o wieloletnie doświadczenia wykładowcy. Szkolenia składa się z dwóch części: wykładu i warsztatów. Podczas zajęć będą prezentowane archiwalne dokumenty dyplomatyczne i pisma urzędowe.

Cel szkolenia:

 • Praktyczne zapoznanie słuchaczy z tematyką korespondencji dyplomatycznej i umiejętnością jej redagowania

 • Zwiększenie kompetencji i sprawności w posługiwaniu się dokumentami urzędowymi

 • Podniesienie elementarnych kwalifikacji zawodowych pracowników urzędów i instytucji centralnych oraz organów samorządu terytorialnego różnych szczebli

Efekty kształcenia:

 • Umiejętność rozróżniania rodzajów pism dyplomatycznych.

 • Znajomość podstawowych zasad sporządzania korespondencji dyplomatycznej.

 • Umiejętność redagowania podstawowych not dyplomatycznych i pism okazjonalnych.

 • Poznanie tradycjonalnych zwrotów używanych w korespondencji dyplomatycznej.

 • Umiejętność redagowania elementarnych pism urzędowych.

 • Umiejętność sporządzania oświadczeń dla prasy i komunikatów prasowych.

 • Poznanie podstawowych kanonów korespondencji internetowej.

Nasze atuty:

 • Szkolenie prowadzone przez doświadczonego wykładowcę, długoletniego urzędnika państwowego i dyrektora departamentu

 • Indywidualne konsultacje z trenerem

 • Zapoznanie się z oryginalnymi pismami dyplomatycznymi i urzędowymi z różnych instytucji

 • Pakiet materiałów szkoleniowych i edukacyjnych

 • Przerwy kawowe

 • Zajęcia w centrum Warszawy w wygodnym punkcie komunikacyjnym, blisko metra

 • 10-letnie doświadczenie w edukacji dyplomatycznej

 • Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji

590zł (plus 23%VAT)


W cenie m.in.:

 • materiały szkoleniowe i edukacyjne

 • przerwy kawowe

 • lunch

 • certyfikaty i zaświadczenia


Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

Dane do przelewu:

Europejska Akademia Dyplomacji

Bank ING

ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa
nr rachunku: 52 1050 1461 1000 0090 8070 5982
tytuł: „Korespondencja dyplomatyczna i służbowa – data szkolenia oraz imię i nazwisko”

TOP