fbpx

Korespondencja służbowa

Korespondencja służbowa

REGULAMIN

DURATION:
1 dzień

INSTRUCTORS:

Janusz Niesyto
Diplomatic protocol and civil service etiquette trainer.

Korespondencja służbowa

Kurs przygotuje wszystkich uczestników do profesjonalnego redagowania i zarządzania korespondencją oficjalną i pism wykorzystywanych w biznesie i administracji. W kontaktach biznesowych korespondencja jest bardzo często formą pierwszego kontaktu – a sprawienie dobrego pierwszego wrażenia może znacząco ułatwić późniejsze rozwijanie współpracy. Jak ważne są formuły grzecznościowe, unikanie błędów, pozytywny ton korespondencji czy wreszcie szybkie i konkretne odpowiadanie na wiadomości, dowiedzą się Państwo na naszym szkoleniu.

Szkolenie jest prowadzone przez ambasadora tytularnego Janusza Niesyto, byłego wieloletniego dyrektora Protokołu Dyplomatycznego w MSZ, ambasadora RP w Szwajcarii i Finlandii.

Korzyści
• Podniesienie efektywności przepływu informacji między firmą/urzędem a odbiorcą
• Optymalizowanie czasu odpowiedzi na zapytania i prośby
• Poprawa wizerunku instytucji poprzez profesjonalne zarządzanie korespondencjąłużbowa, Korespondencja biznesowa, Korespondencja biznesowa, Korespondencja biznesowa, Korespondencja oficjalna, Korespondencja oficjalna, Korespondencja oficjalna

  • Zapoznanie uczestników z poprawnymi zasadami tworzenia korespondencji tradycyjnej i elektronicznej

  • Wyrobienie schematów zarządzania korespondencją

  • Zdobycie i uschematyzowanie wiedzy z zakresu redagowania korespondencji

  • Poprawienie umiejętności formułowania i komponowania pism

1. Kompozycja i układ różnych rodzajów pism biznesowych i urzędowych
2. Zwroty grzecznościowe
3. Stopnie formalności pism i listów
4. Obieg i archiwizacja korespondencji
5. Akcenty – elementy pisane pismem odręcznym, tytułowanie, podpisy, papier firmowy, koperty firmowe, znaczki, etykiety
6. Elementy plain language – jak pisać, aby zostać zrozumianym
7. Zaproszenia w XXI w. – wysyłanie i odbieranie
8. Główne zasady i rodzaje korespondencji dyplomatycznej
9. List, mail, fax czy sms? Co i kiedy lepsze, bardziej stosowne?
10. Zasady poprawnej i kulturalnej korespondencji e-mailowej (zwroty grzecznościowe, kompozycja, załączniki, stopka, DW/UDW)
11. Netykieta – kultura w korespondencji elektronicznej, czyli czy zawsze musimy zachować poprawność i ile czasu mamy na odpowiedź
12. Przesyłanie dokumentów skanem lub faxem

Szkolenie otwarte jest kierowane do wszystkich osób, które w codziennej pracy są odpowiedzialne za przygotowywanie i sporządzanie korespondencji. Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do asystentów/asystentek, sekretarzy/sekretarek, pracowników biurowych i urzędników państwowych i samorządowych różnych szczebli.

Szkolenie składa się z dwóch części: wykładu i warsztatów. Podczas zajęć będą prezentowane wzory i przykłady pism biznesowych i urzędowych oraz wzorcowe pisma z dziedziny korespondencji dyplomatycznej. W trakcie szkolenia będą omawiane przykładowe błędne konstrukcje. Podczas wszystkich szkoleń Europejskiej Akademii Dyplomacji istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

590zł (plus 23%VAT)


W cenie m.in.:

  • materiały szkoleniowe i edukacyjne
  • przerwy kawowe
  • lunch
  • certyfikaty i zaświadczenia

Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

Dane do przelewu:

Europejska Akademia Dyplomacji

Bank ING

ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa
nr rachunku: 52 1050 1461 1000 0090 8070 5982
tytuł: „Profesjonalny sekretariat – poziom oraz imię i nazwisko”

TOP