Korespondencja służbowa

Korespondencja służbowa

REGULAMIN

START:
Maj 25, 2017
DURATION:
1 dzień

INSTRUCTORS:

Janusz Niesyto
Diplomatic protocol and civil service etiquette trainer.

Korespondencja służbowa

Kurs przygotuje wszystkich uczestników do profesjonalnego redagowania i zarządzania korespondencją oficjalną i pism wykorzystywanych w biznesie i administracji. W kontaktach biznesowy korespondencja jest bardzo często formą pierwszego kontaktu – a sprawienie dobrego, pierwszego wrażenia może znacząco ułatwić późniejsze rozwijanie współpracy. Jak ważne są formuły grzecznościowe, unikanie błędów, pozytywny ton korespondencji czy wreszcie szybkie i konkretne odpowiadanie na wiadomości, dowiedzą się Państwo na naszym szkoleniu.

Szkolenie jest prowadzone przez emerytowanego ambasadora tytularnego Janusza Niesyto, byłego wieloletniego dyrektora Protokołu Dyplomatycznego w MSZ, ambasadora RP w Szwajcarii i Finlandii.

Metodologia:
Szkolenia składa się z dwóch części: wykładu i warsztatów. Podczas zajęć będą prezentowane wzory i przykłady pism biznesowych i urzędowych oraz wzorcowe pisma z dziedziny korespondencji dyplomatycznej. W trakcie szkolenia będą omawiane przykładowe błędne konstrukcje. Podczas wszystkich szkoleń Europejskiej Akademii Dyplomacji istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem.

Grupa docelowa:
Szkolenie otwarte jest kierowane do wszystkich osób, które w codziennej pracy są odpowiedzialne za przygotowywanie i sporządzanie korespondencji. Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do asystentów/asystentek, sekretarzy/sekretarek, pracowników biurowych i urzędników państwowych i samorządowych różnych szczebli.

Program:
• Kompozycja i układ różnych rodzajów pism biznesowych i urzędowych
• Zwroty grzecznościowe
• Stopnie formalności pism i listów
• Obieg i archiwizacja korespondencji
• Akcenty – elementy pisane pismem odręcznym, tytułowanie, podpisy, papier firmowy, koperty firmowe, znaczki, etykiety,
• Elementy plain language – jak pisać aby zostać zrozumianym
• Zaproszenia w XXI – wysyłanie i odbieranie
• Główne zasady i rodzaje korespondencji dyplomatycznej
• List, mail, fax czy sms? Co i kiedy lepsze, bardziej stosowne
• Zasady poprawnej i kulturalnej korespondencji e-mailowej (zwroty grzecznościowe, kompozycja, załączniki, stopka, DW/UDW, )
• Netykieta – kultura w korespondencji elektronicznej, czyli czy zawsze musimy zachować poprawność i ile czasu mamy na odpowiedź
• Przesyłanie dokumentów skanem lub faxem

Cel
• Zapoznanie uczestników z poprawnymi zasadami tworzenia korespondencji tradycyjnej i elektronicznej
• Wyrobienie schematów zarządzania korespondencją
• Zdobycie i uschematyzowanie wiedzy z zakresu redagowania korespondencji
• Poprawienie umiejętności formułowania i komponowanie pism

Korzyści
• Podniesienie efektywności przepływu informacji między firmą/urzędem a odbiorcą
• Optymalizowanie czasu odpowiedzi na zapytania i prośby
• Poprawa wizerunku instytucji poprzez profesjonalne zarządzanie korespondencją

Koszt udziału w jednodniowym szkoleniu wynosi 550 zł brutto

Korespondencja służbowa, Korespondencja służbowa, Kore and, first of all, also, another, furthermore, finally, in additionspondencja służbowa, Korespondencja biznesowa, Korespondencja biznesowa, Korespondencja biznesowa, Korespondencja oficjalna, Korespondencja oficjalna, Korespondencja oficjalna