Korespondencja służbowa

Korespondencja służbowa

REGULAMIN

DURATION:
1 dzień

INSTRUCTORS:

Janusz Niesyto
Diplomatic protocol and civil service etiquette trainer.

Korespondencja służbowa

Kurs przygotuje wszystkich uczestników do profesjonalnego redagowania i zarządzania korespondencją oficjalną i pism wykorzystywanych w biznesie i administracji. W kontaktach biznesowych korespondencja jest bardzo często formą pierwszego kontaktu – a sprawienie dobrego pierwszego wrażenia może znacząco ułatwić późniejsze rozwijanie współpracy. Jak ważne są formuły grzecznościowe, unikanie błędów, pozytywny ton korespondencji czy wreszcie szybkie i konkretne odpowiadanie na wiadomości, dowiedzą się Państwo na naszym szkoleniu.

Szkolenie jest prowadzone przez ambasadora tytularnego Janusza Niesyto, byłego wieloletniego dyrektora Protokołu Dyplomatycznego w MSZ, ambasadora RP w Szwajcarii i Finlandii.

Korzyści
• Podniesienie efektywności przepływu informacji między firmą/urzędem a odbiorcą
• Optymalizowanie czasu odpowiedzi na zapytania i prośby
• Poprawa wizerunku instytucji poprzez profesjonalne zarządzanie korespondencjąłużbowa, Korespondencja biznesowa, Korespondencja biznesowa, Korespondencja biznesowa, Korespondencja oficjalna, Korespondencja oficjalna, Korespondencja oficjalna

  • Zapoznanie uczestników z poprawnymi zasadami tworzenia korespondencji tradycyjnej i elektronicznej

  • Wyrobienie schematów zarządzania korespondencją

  • Zdobycie i uschematyzowanie wiedzy z zakresu redagowania korespondencji

  • Poprawienie umiejętności formułowania i komponowania pism

1. Kompozycja i układ różnych rodzajów pism biznesowych i urzędowych
2. Zwroty grzecznościowe
3. Stopnie formalności pism i listów
4. Obieg i archiwizacja korespondencji
5. Akcenty – elementy pisane pismem odręcznym, tytułowanie, podpisy, papier firmowy, koperty firmowe, znaczki, etykiety
6. Elementy plain language – jak pisać, aby zostać zrozumianym
7. Zaproszenia w XXI w. – wysyłanie i odbieranie
8. Główne zasady i rodzaje korespondencji dyplomatycznej
9. List, mail, fax czy sms? Co i kiedy lepsze, bardziej stosowne?
10. Zasady poprawnej i kulturalnej korespondencji e-mailowej (zwroty grzecznościowe, kompozycja, załączniki, stopka, DW/UDW)
11. Netykieta – kultura w korespondencji elektronicznej, czyli czy zawsze musimy zachować poprawność i ile czasu mamy na odpowiedź
12. Przesyłanie dokumentów skanem lub faxem

Szkolenie otwarte jest kierowane do wszystkich osób, które w codziennej pracy są odpowiedzialne za przygotowywanie i sporządzanie korespondencji. Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do asystentów/asystentek, sekretarzy/sekretarek, pracowników biurowych i urzędników państwowych i samorządowych różnych szczebli.

Szkolenie składa się z dwóch części: wykładu i warsztatów. Podczas zajęć będą prezentowane wzory i przykłady pism biznesowych i urzędowych oraz wzorcowe pisma z dziedziny korespondencji dyplomatycznej. W trakcie szkolenia będą omawiane przykładowe błędne konstrukcje. Podczas wszystkich szkoleń Europejskiej Akademii Dyplomacji istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

590zł (plus 23%VAT)


W cenie m.in.:

  • materiały szkoleniowe i edukacyjne
  • przerwy kawowe
  • lunch
  • certyfikaty i zaświadczenia

Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

Dane do przelewu:

Europejska Akademia Dyplomacji

Bank ING

ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa
nr rachunku: 52 1050 1461 1000 0090 8070 5982
tytuł: „Profesjonalny sekretariat – poziom oraz imię i nazwisko”

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP